CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kế hoạch công tác tuyên truyền hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Ba Vì
Ngày đăng 09/01/2019 | 08:05  | Lượt xem: 8142

UBND huyện Ba Vì đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch về công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện năm 2019.

      Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể trong công tác tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính; UBND huyện Ba Vì đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch về công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện năm 2019.  Thực hiện kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Nội dung tuyên truyền tập trung: Tuyên truyền về vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính trên địa bàn huyện; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện với những đóng góp lớn cho sự phát triển của huyện với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của huyện và của Thành phố, kết quả triển khai thực hiện, những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, về công tác kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính. Thông tin, tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); các mô hình trong việc thực hiện cơ chế Một cửa, một cửa liên thông, Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.

Kế hoạch Tuyên truyền KS TTHC

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Thông kê truy cập

Đang online: 2921
Lượt truy cập trong tuần: 171206
Lượt truy cập trong tháng: 854297
Lượt truy cập trong năm: 4370698
Tổng số truy cập: 51600589

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang