CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì trong năm 2012
Ngày đăng 08/01/2013 | 00:00  | Lượt xem: 182

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì trong năm 2012

Nhằm thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện Ba Vì, trong năm qua UBND huyện đã ban hành một số quyết định, văn bản để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC; quán triệt, triển khai công tác TTHC; hướng đẫn tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức giải quyết hồ sơ hành chính.

Để triển khai và thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ hành chính, UBND huyện Ba Vì đã có công văn chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện cùng các đơn vị liên quan phối kết hợp với Công ty cung cấp phần mềm Thuận An tổ chức tập huấn ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin (CNTT) tại bộ phận một cửa và các phòng, ban, ngành trên địa bàn. Sau thời gian tập huấn đến nay cơ bản các cán bộ đã đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm và đã đem lại những kết quả tốt trong công tác kiểm soát TTHC.

            Đến nay bộ phận một cửa có 10 đồng chí, cở sở vật chất, trang thiết bị bước đầu được đảm bảo, đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu giải quyết TTHC trên địa bàn huyện. Việc thực hiện các quy định về công khai trong giải quyết TTHC được đảm bảo đúng theo quy định, trong đó 100% các thủ tục hành chính được công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện và công khai trên phần mềm quản lý hồ sơ hành chính tại Bộ phận một cửa, tại nơi tiếp nhận hồ sơ công dân nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch giải quyết hồ sơ cập nhật kịp thời. Bên cạnh đó việc bố trí phân công cán bộ giải quyết về TTHC đều đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn, các cán bộ được phân công công việc theo đúng lĩnh vực và luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị trong việc thực hiện luân chuyển hồ sơ, thời gian giải quyết các thủ tục TTHC, nên cơ bản các hồ sơ đều được giải quyết đúng kỳ hạn. Sau khi rà soát các quy định, thủ tục hành chính đã được UBND thành phố Hà Nội công bố, UBND huyện Ba Vì cũng đã ban hành quyết định quy định nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trong đó có 201 TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa và 64 thủ tục tiếp nhận và trả kết quả tại các phòng ban, đơn vị. Bên cạnh đó việc quản lý, sử dụng hệ thống bảng biểu, sổ sách phục vụ công tác tiếp nhận giả quyết TTHC được quản lý và sử dụng đạt hiệu quả tốt, thực hiện theo trình tự như kiểm tra hồ sơ, luân chuyển đến các phòng ban chuyên môn để giải quyết theo thời gian quy định …, khi công dân đến giao dich giải quyết hồ sơ hành chính được viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, được quản lý trên phần mềm và sổ theo dõi, khi công dân đến nhận kết quả, thể hiện ghi đầy đủ các thông tin và ký vào sổ theo dõi để tránh trường hợp thất lạc. Qua đó trong năm 2012 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên huyện Ba Vì đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thực hiện tiếp nhận giải quyết theo cơ chế một cửa là 6.660 hồ sơ hành chính. Trong đó đã giải quyết được 5.248 hồ sơ hành chính, còn 1.412 hồ sơ hành chính đang trong thời gian giải quyết. Các xã thị trấn trên địa bàn huyện Ba Vì cũng đã tiếp nhận 119.005 hồ sơ hành chính, đã giải quyết đúng hạn 117.540 hồ sơ hành chính, còn 1.465 hồ sơ hành chính đang trong thời gian giải quyết.

            Góp phần vào kết quả trên phải kể đến bộ phận một cửa, các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện rà soát quy định, TTHC, thực hiện quy trình luân chuyển hồ sơ hành chính và giải quyết  hồ sơ hành chính đảm bảo một cách công khai dân chủ và đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính nói chung và công tác kiểm soát TTHC nói riêng là nhiệm vụ không hề dễ dàng, nó liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Trong khi đó công tác kiểm soát TTHC là một công tác mới, đòi hỏi tính chuyên môn sâu và sự phối hợp tích cực, có trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị; Sự tham gia, giám sát rộng rãi của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với việc xây dựng và thực hiện quy định TTHC.

Trong năm 2013, để triển khai, thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện, rất cần có sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND thành phố Hà Nội. Sự đầu tư thời gian, công sức và cả sự tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC, nhất là đối với những cán bộ kiêm nhiệm. Làm tốt công tác kiểm soát TTHC sẽ góp phần nâng cao chất lượng hệ thống các quy định hành chính, làm tăng mức độ tuân thủ cũng như hiệu lực thực thi của TTHC. Thông qua công tác kiểm soát TTHC, các thủ tục rườm rà, không phù hợp sẽ được phát hiện và loại bỏ hoặc chỉnh sửa, các thủ tục cần thiết được bổ sung, đáp ứng nhu cầu thực tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, tạo cơ hội thu hút đầu tư, tạo việc làm...

Hy vọng, trong thời gian tới, công tác kiểm soát TTHC tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND huyện, cộng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện, công tác kiểm soát TTHC sẽ đạt được những kết quả thiết thực, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu cải cách TTHC nói riêng và cải cách hành chính nói chung, nâng cao hiệu quả hệ thống hành chính của huyện Ba Vì cũng như nền hành chính quốc gia./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 1382
Lượt truy cập trong tuần: 22222
Lượt truy cập trong tháng: 164825
Lượt truy cập trong năm: 7104667
Tổng số truy cập: 45584236

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang