CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kết quả thực hiện ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký điện tử trong giao dịch hành chính Thành phố năm 2012
Ngày đăng 31/10/2012 | 09:44  | Lượt xem: 319

Kết quả thực hiện ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký điện tử trong giao dịch hành chính Thành phố năm 2012


Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 26/01/2011 của UBND thành phố về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội năm 2011: đưa 100% văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Thành phố và 60% văn bản hành chính của các đơn vị hành chính được trao đổi trên môi trường mạng WAN của Thành phố. Tháng 9/2011, Văn phòng UBND Thành phố đã hướng dẫn sử dụng, cài đặt và khai thác ứng dụng chữ ký điện tử (CKĐT) cho các đối tượng cán bộ văn thư và cán bộ CNTT, tạo thói quen cho cán bộ văn thư khi sử dụng CKĐT của đơn vị trong văn bản điện tử (VBĐT) và tổ chức tiếp nhận VBĐT có CKĐT lần đầu vào xử lý chính thức thay thế phương thức tiếp nhận thông thường là văn bản giấy có đóng dấu đỏ (Văn bản giấy có đóng dấu đỏ được tổng hợp gửi làm 1 lần trong tuần để phục vụ công tác lưu trữ tại đơn vị).

 

 

 

Ảnh minh họa: Chữ ký điện tử trong văn bản gửi Thành phố

 

Trong quý II năm 2012, Văn phòng UBND Thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch số 06/KH-VP ngày 04/5/2012 về ứng dụng gửi nhận văn bản điện tử có CKĐT trong Thành phố năm 2012 đạt đúng tiến độ, mang lại hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBND Thành phố cũng như đẩy mạnh ứng dụng tin học hóa trong công tác cải cách hành chính của Thành phố.

Văn phòng UBND Thành phố đã gửi bảng thống kê kết quả ứng dụng gửi nhận VBĐT từng tháng để đơn vị biết thông tin thực tế cơ quan mình đang thực hiện, trên cơ sở đó sớm có những biện pháp điều chỉnh phù hợp, triển khai hiệu quả, đúng chỉ đạo của UBND Thành phố. Bên cạnh đó, Văn phòng UBND Thành phố đã chỉ đạo Trung tâm tin học Công báo Thành phố tập trung thực hiện quản lý, duy trì Hệ thống CKĐT Thành phố và Hệ thống thư điện tử Thành phố, tạo điều kiện tốt nhất phục vụ các hoạt động giao dịch hành chính điện tử trên môi trường mạng; tổ chức hỗ trợ kỹ thuật sử dụng CKĐT qua hình thức như mail, điện thoại,…

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố, sự hướng dẫn hỗ trợ triển khai gửi nhận VBĐT có CKĐT trong giao dịch hành chính Thành phố của UBND huyện Ba Vì cùng với sự nỗ lực của cán bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện kết quả bước đầu đã ứng dụng có hiệu quả mô hình chính quyền điện tử tại Thành phố Hà Nội.

Văn bản được gửi, nhận nhanh chóng, kịp thời, lãnh đạo UBND huyện  tiết kiệm được thời gian xử lý văn bản đồng thời gián tiếp tiết kiệm chi phí hành chính, là động lực thúc đẩy cán bộ văn phòng được tiếp cận nhiều hơn mô hình chính quyền điện tử. Kết quả thực hiện gửi nhận VBĐT có CKĐT trong giao dịch hành chính Thành phố quý II/2012 (đạt 22%) và quý III/2012 (đạt 100%) đã cao hơn hẳn so với quý I/2012 (đạt 0.2%). Hoạt động đã  mạng lại hiệu quả rõ rệt, góp phần thúc đẩy hoạt động cải cách hành chính, thực hiện mục tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phục vụ ngày một tốt hơn hoạt động quản lý, chỉ đạo và điểu hành cho lãnh đạo UBND huyện.

Bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại những khó khăn như: Hạ tầng mạng diện rộng (WAN) Thành phố chưa đảm bảo, kết nối internet còn chậm, thường xuyên lỗi kết nối ảnh hưởng kết quả gửi nhận văn bản điện tử; Máy quét công nghệ cũ, kém chất lượng nên quá trình quét văn bản chậm; Do chưa thống nhất Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành từ UBND Thành phố xuống cấp huyện, cấp xã nên hoạt động kết nối, trao đổi văn bản chỉ đạo điều hành của Thành phố chưa thông suốt đến tận cấp xã, thị trấn;

Việc ứng dụng gửi nhận VBĐT thực hiện song song với công tác văn thư truyền thống, cán bộ tham gia triển khai tại cơ quan đã phải cố gắng bố trí làm việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì vậy rất cần sự quan tâm, động viên kịp thời cả về tinh thần và vật chất từ các cấp Lãnh đạo; Việc ứng dụng gửi nhận VBĐT có CKĐT trong giao dịch hành chính với các đơn vị trong UBND huyện cũng như với đơn vị cấp dưới là rất cần thiết, tiết kiệm được thời gian, đảm bảo tính cấp thiết của văn bản.

Trong 3 tháng cuối năm 2012, Văn phòng HĐND&UBND huyện Ba Vì sẽ tiếp tục duy trì 100% văn bản gửi Thành phố giao dịch trên môi trường mạng có ứng dụng CKĐT. Rất mong UBND Thành phố quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ để UBND huyện Ba Vì sớm triển khai ứng dụng gửi nhận VBĐT có CKĐT trong giao dịch hành chính tới các đơn vị trực thuộc./.