CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nhìn lại cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì
Ngày đăng 15/11/2021 | 09:48  | Lượt xem: 118

Thực hiện Văn bản số 2375/STP-BTC ngày 08/9/2021 về việc gửi bài thi chấm sơ khảo cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19”, Ban Tổ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” huyện Ba Vì đã ban hành Quyết định số 5861/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 về việc thành lập ban Giám khảo cuộc thi để chấm bài thi lựa chọn 100 bài thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi thành phố.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì đã thu hút đông đảo người dân tham gia

Trên cơ sở Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn cuộc thi của thành phố UBND huyện Ba đã xây dựng Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 16/6/2021 về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn huyện; Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 về việc thành lập Ban tổ chức trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19; Quyết định số 3578/QĐ-BTC ngày 18/6/2021 của Ban tổ chức cuộc thi về việc ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19; tiến hành hội nghị triển khai cuộc thi tới các ban, ngành, đoàn thể, các trường học, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện; ban hành văn bản số 1442/UBND-TP ngày 18/6/2021 văn bản số 1657/UBND-TP ngày 9/7/2021 để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai cuộc thi tại các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo huyện, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” đã được triển khai sâu rộng; các phòng, ban, ngành, nhân dân trên 31 xã, thị trấn, các trường học có học sinh từ 12- 18 tuổi đều có bài tham gia dự thi. Cuộc thi được triển khai sâu rộng đã góp phần vào việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong phòng chống dịch bệnh, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch trong nhân dân trên địa bàn.

Kết thúc cuộc thi trên toàn địa bàn huyện Ba Vì có 25.371 lượt tham gia dự thi trong đó có 9751 bài thi có điểm trắc nghiệm đạt điểm tối đa là 20 điểm. Ban giám khảo cuộc thi đã xây dựng đề cương và đáp án chấm thi lựa chọn chấm bài thi trong số 3000 bài có bài thi trắc nghiệm cao nhất (đối với người tham gia dự thi trên 18 tuổi) và 1000 có bài thi trắc nghiệm cao nhất (đối với người tham gia dự thi từ 12-18 tuổi) do Sở Tư pháp cung cấp. Kết quả, Ban giám khảo cuộc thi đã lựa chọn được 100 bài dự thi trong đó có 70 bài dự thi của người từ đủ 18 tuổi trở lên và 30 bài dự thi của người dưới 18 tuổi. Với kết quả cuộc thi, huyện Ba Vì sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc thi trực tuyến trong thời gian tiếp theo.

Hồng Đạt

Thông kê truy cập

Đang online: 228
Lượt truy cập trong tuần: 19202
Lượt truy cập trong tháng: 56622
Lượt truy cập trong năm: 7098686
Tổng số truy cập: 54328577

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang