CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND huyện Ba Vì: Giao ban công tác Cải cách hành chính quý I năm 2022
Ngày đăng 01/04/2022 | 18:16  | Lượt xem: 263

Ngày 1/4/2022, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị giao ban công tác CCHC quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Đức Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, các bộ phụ trách công tác CCHC các ngành chức năng của huyện, lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách các xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong quý I năm 2022, Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã chủ động và tích cực trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, chương trình về công tác CCHC, nhờ vậy công tác CCHC trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao về ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt là thái độ phục vụ nhân dân.

Các TTHC đều được công khai danh mục, quy trình giải quyết theo đúng quy định tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC của huyện và các địa phương, trên công thông tin điện tử của huyện.Trong thời gian qua, UBND huyện đã ban hành 9 kế hoạch tổng thể, 17 văn bản chỉ đạo về công tác CCHC giai đoạn 2021 -2025. Ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 20 về thực hiện công tác CCHC, kế hoạch số 15 về kiểm tra công vụ năm 2022. Tiến hành kiểm tra công vụ đột xuất đối với 7 cơ quan đơn vị. Qua đó đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì những nội dung đã thực hiện tốt, tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế và báo cáo UBND huyện kết quả khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ rõ. Trong quý I, bộ phận một cửa của huyện đã tiếp nhận 946 hồ sơ, trong đó đã giải quyết được 783 hồ sơ, 504 hồ sơ giải quyết trước hạn; 279 hồ sơ đúng hạn; không có hồ sơ quá hạn…

Các đại biểu tham gia hội nghị phát biểu ý kiến

Tai hội nghị đã có 20 ý kiến của các đại biểu tham gia thảo luận về các vấn đề như: Diện tích bộ phận một của chưa đảm bảo quy chuẩn; máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác tiếp công dân giải quyết TTHC còn hạn chế, gây ảnh hương kết qua công việc. Trình độ dân tri tại một số địa phương thấp, tâm lý ngại thay đổi, ngại tiếp cận công nghệ của người dân làm ảnh hưởn đến tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 – 4, để khắc phục cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Một bộ phận cán bộ công chức chưa có ý thức trách nhiệm cao; trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế, vì vậy, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức những kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Đồng thời, cần có các công cụ, giải pháp, biện pháp hữu hiệu để đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng Chính phủ, chính quyền điện tử….

Đồng chí Nguyễn Đức Anh – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới các ngành chức năng của huyện, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần nỗ lực quyết tâm hơn nữa khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác CCHC. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng và có hiệu qua trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và thông qua các hội đoàn thể ở địa phương; tiếp tục thực hiện CCHC, kiểm tra công vụ đột xuất, tái kiểm tra để khắc phục những tồn tại hạn chế; tăng cường tập huấn nghiệp vụ CCHC cho cán bộ CCVC; triển khai tổ chức thi tuyển thí điểm một số chức danh lãnh đạo quản lý trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của thành phố. Thực hiện đi vào nề nếp việc đánh giá xếp loại hàng tháng đối với đội ngũ CBCCVC  người lao động qua phần mềm theo quy định của Thành ủy. Tăng cường công tác đối thoại với cá nhân tổ chức về tiếp nhận giải quyết phản ánh kiến nghị; tiếp tục thưc hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59 của chính phủ. Các phòng ban đơn vị, UBND các xã, thị trấn đặc biệt chú trọng các nội dung nhiệm vụ kế hoạch PAPI, SIPAS; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, theo chuyện đề hoặc đột xuất khi có yêu cầu.Thủ trưởng các cơ quan đơn vị nêu cao tinh thần nghiêm túc triển khai các nội dung nhiệm vụ có liên quan đến cán bộ CCVC và chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND huyện về kết quả triển khai các nội dung nhiệm vụ được giao…

Khuất Duyên

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 513
Lượt truy cập trong tuần: 33253
Lượt truy cập trong tháng: 152964
Lượt truy cập trong năm: 1191712
Tổng số truy cập: 55683769

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang