CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND huyện Ba Vì: Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác kiểm soát Thủ tục Hành chính cho cán bộ cấp huyện và xã
Ngày đăng 28/06/2018 | 15:25  | Lượt xem: 3999

Ngày 1/6/2018, UBND huyện Ba Vì tổ chức lớp bồi dưỡng công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cho Trưởng Bộ phận, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của UBND huyện; Lãnh đạo, phụ trách và cán bộ công chức làm công tác kiểm soát TTHC của các phòng, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND huyện; Lãnh đạo UBND, cán bộ công chức làm nhiệm vụ đầu mối công tác kiểm soát TTHC của UBND các xã, thị trấn.

Ngày 1/6/2018, UBND huyện Ba Vì tổ chức lớp bồi dưỡng công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cho Trưởng Bộ phận, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của UBND huyện; Lãnh đạo, phụ trách và cán bộ công chức làm công tác kiểm soát TTHC của các phòng, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND huyện; Lãnh đạo UBND, cán bộ công chức làm nhiệm vụ đầu mối công tác kiểm soát TTHC của UBND các xã, thị trấn.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Bá Vinh-Trưởng phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội triển khai các nội dung như: Tổng quan về công tác kiểm soát TTHC và những điểm mới trong quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC; hướng dẫn các nghiệp vụ chuyên đề gồm: công bố, công khai TTHC; quản lý, khai thác dữ liệu về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; phương pháp rà soát, đánh giá sự phù hợp của TTHC, quy định có liên quan với triển khai dịch vụ công trực tuyến; phương pháp rà soát, đánh giá điều kiện kinh doanh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp...

Lớp tập huấn giúp nâng cao nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát TTHC ở các phòng chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn. Đồng thời góp phần cùng Nhà nước nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, bảo đảm thực hiện quy định của pháp luật về TTHC, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ với cơ quan hành chính nhà nước.

Hồng Đạt

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 859
Tổng số truy cập: 36935750

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang