CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND huyện Ba Vì: Tập huấn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng TCVN ISO 9001:2015
Ngày đăng 08/11/2019 | 08:39  | Lượt xem: 332

Ngày 07/11/2019, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức lớp tập huấn phương pháp chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng TC quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 15/01/2019 của UBND huyện Ba Vì về hoạt động Khoa học – công nghệ huyện Ba Vì năm 2019. Ngày 07/11/2019, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức lớp tập huấn phương pháp chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng TC quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đối cơ quan UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Vì.

Đối tượng tham gia tập huấn là đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách ISO, thủ tục hành chính các phòng: Văn phòng UBND- HĐND, Dân tộc, LĐ -TB&XH, Nội vụ, TN -MT, Tư pháp, GD - ĐT, Thanh tra nhà nước , Tài chính-Kế hoạch, Quản lý đô thị, Y tế, Văn hóa - Thông tin; Đại diện lãnh đạo và 02 cán bộ văn phòng UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Nội dung tập huấn gồm: Phương pháp chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015; Tổng quan vè tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015; Hướng dẫn soát xét và chuyển đổi tài liệu hệ thống quản lý chất lượng; Hướng dẫn xây dựng uy trình; Thực hiện công tác đánh giá nội bộ, xem xét lãnh đạo và tiến hành công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015; Phương pháp duy trì và cải tiến hằng năm.

Học viên nghe trao đổi, giải đáp nội dung áp dụng hệ thống ISO tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các học viên cũng đã cùng các chuyên gia trao đổi, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc áp dụng hệ thống QLCL trong thời gian qua tại đơn vị. Làm thay đổi nhận thức chung về ISO 9001:2015, nắm bắt những thay đổi, cập nhật yêu cầu của phiên bản 2015 đang áp dụng.

Trong năm 2019, UBND huyện đã thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn QLCL ISO 9001: 2008 sang phiên bản ISO 9001:2015 cho 4 xã (gồm Minh Quang, Tòng Bạt, Minh Châu, Vạn Thắng) và thị trấn Tây Đằng. Theo kế hoạch từ nay đến hết năm 2019, sẽ có 10 xã tiếp theo được thực hiện chuyển đổi hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015, phấn đấu đến tháng 6/2020 toàn bộ 31 UBND cấp xã, thị trấn đều thực hiện chuyển đổi xong.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước duy trì có hiệu quả hệ thống QLCL ISO, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý. Qua đó các cơ quan sẽ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến trong viêc sắp xếp bài bản, trình tự thụ lý và giải quyết công việc, đảm bảo tính thống nhất lập văn bản một cách rỗ ràng. Từ đó tạo cơ sở để đào tạo nguồn nhân lực và cải tiến  chất lượng công việc và hệ thống  một cách khoa học ./.

                                                 Hồng Lịch

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 2274
Lượt truy cập trong tuần: 32649
Lượt truy cập trong tháng: 306273
Lượt truy cập trong năm: 6540940
Tổng số truy cập: 45020509

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang