CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND huyện Ba Vì triển khai Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Ba Vì
Ngày đăng 28/02/2019 | 14:18  | Lượt xem: 12983

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng, ban, đơn vị của huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng, ban, đơn vị của huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Kịp thời phát hiện các vi phạm, thiếu sót trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trên địa bàn huyện Ba Vì. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng, ban, đơn vị của huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ và các quy định của thành phố; tập trung vào: Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về hoạt động kiểm soát thủ tục hành; Thực hiện rà soát, công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị; Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Công tác cải cách thủ tục hành chính và việc tuân thủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị.

 Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; biểu dương, nhân rộng các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính có hiệu quả; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu phòng, ban, đơn vị của huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính mà trọng tâm là việc giải quyết thủ tục hành chính.

Kế hoạch kiểm tra KS TTHC

Văn phòng HĐND&UBND huyện

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 997
Lượt truy cập trong tuần: 33756
Lượt truy cập trong tháng: 260030
Lượt truy cập trong năm: 260030
Tổng số truy cập: 47489921

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang