CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND Huyện họp trực tuyến đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch 198 vè nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm
Ngày đăng 12/10/2021 | 13:25  | Lượt xem: 101

Sáng ngày 12/10 UBND Huyện Ba Vì đã tổ chức họp trực tuyến với điểm cầu 31 xã, thị trấn đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch 198 ngày 21/6/2021 của UBND huyện Ba Vì về nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Cải cách hành chính 3 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Đức Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện huyện chủ trì cuộc họp. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện.

Đồng chí Nguyễn Đức Anh – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chủ trì cuộc họp

Trong năm 2021 công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Điểm tích cực là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xem CCHC là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên tích cực chỉ đạo, điều hành. Các cơ quan, đơn vị, UBND 31 xã, thị trấn triển khai nghiêm túc công tác cải cách hành chính và được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên các nội dung: Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hoạt động của UBND các xã và quản lý đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính… Qua đánh giá của BCĐ huyện: Các xã thị trấn đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo công tác CCHC, kế hoạch công tác PAPI, SIPAS đầy đủ, kịp thời; 100% xã, thị trấn đã công khai danh mục TTHC tại bộ phận 1 cửa theo đúng quy định, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính trươc hẹn và đúng hẹn ngày càng tăng, đồng thời thực hiện quy định về thư xin lỗi trong trường hợp trả hồ sơ quá hạn; một số xã căn cứ nhu cầu của công dân đã duy trì việc làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần; cơ sở vật chất trang thiết bị được trang bị cơ bản; 100% xã, thị trấn thực hiện niêm yết 2 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố, công tác bố trí sắp xếp, đánh giá CBCC hàng tháng được thực hiện đi vào nề nếp; 100% các xã ban hành kịp thời chi tiêu nội bộ đảm bảo theo hướng dẫn; việc sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp được chủ tịch và Phó chủ tịch UBND và CBCC các xã, thị trấn từng bước đẩy mạnh thực hiện một số xã đã đi vào nề nếp như Châu Sơn, Phú Cường, Đồng Thái, Khánh Thượng, Tây Đằng, Vạn Thắng, Cam Thượng…; Giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được các xã chú trọng, quan tâm tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện, góp phần từng bước nâng cao tỷ lệ giải quyết qua DVC mức độ 3,4 trên địa bàn huyện. Các xã thị trấn được bàn giao trang thông tin điện tử đã bước đầu thành lập Ban biên tập để quản lý, duy trì, cật nhật tin bài và thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của các xã, thị trấn trên trang, một số xã làm tốt như Tòng Bạt, Vật Lại, Khánh Thượng, Tây Đằng….

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến với điểm cầu 31 xã, thị trấn

Bên cạnh kết quả đạt được công tác cải cách vẫn còn một số hạn chế như: Việc triển khai kế hoạch 198 ở một số xã chưa quyết liệt, chưa đồng bộ, nhiều nơi lãnh đạo đảng ủy chưa quan tâm đúng mức tới công tác lãnh đạo chỉ đạo công tác CCHC; công tác tuyên truyền bước đầu đã được thực hiện nhưng chưa sâu rộng, nội dung chưa đa dạng, hiệu quả chưa cao; một số xã chưa có phòng tiếp công dân riêng; việc bố trí cán bộ một số địa phương chưa phù hợp; Một số xã tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn còn cao như Phong Vân, Ba Trại, Cẩm Lĩnh; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến còn thấp như Vạn Thắng, Phú Đông, Chu Minh…

 Tại cuộc họp đã có 17 ý kiến phát biểu của các đại biểu xã thị trấn và đại diện các phòng. ban, ngành của huyện phân tích những hạn chế, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của huyện trong năm 2021 với những nhiệm vụ trọng tâm được giao cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Nguyễn Đức Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, 31 xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, cần đặt ra mục tiêu rõ ràng, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của huyện bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, tuyên truyền cải cách hành chính. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền cải cách hành chính với nhiều hình thức khác nhau để tạo sự đồng thuận trong xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời phát hiện, nhân rộng những điển hình, sáng kiến trong cải cách hành chính. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo quy định. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính, tăng cường số  lượng, chất  lượng, hiệu quả cung ứng  dịch vụ công  trực  tuyến  mức  độ  3, 4 cho người dân, tổ chức; nhằm xây dựng cơ quan hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, tổ chức ngày càng tốt hơn phấn đấu nâng cao chỉ số CCHC của huyện, cải thiện vị trí của huyện trong bảng xếp hạng Cải cách hành chính của thành phố Hà Nội năm 2021./.

Khuất Duyên

Thông kê truy cập

Đang online: 1761
Lượt truy cập trong tuần: 96612
Lượt truy cập trong tháng: 498583
Lượt truy cập trong năm: 6268306
Tổng số truy cập: 53498197

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang