CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND huyện: Triển khai tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2022, thảo luận xem xét dự thảo chỉ số CCHC các phòng chuyên môn, cấp xã năm 2022
Ngày đăng 08/12/2022 | 16:39  | Lượt xem: 263

Ngày 08/12/2022, UBND huyện đã tổ chức họp triển khai tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2022, thảo luận xem xét dự thảo chỉ số CCHC các phòng chuyên môn, cấp xã năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên tổ chấm điểm, theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ CCHC huyện.

Đồng chí Chu Huy Phương - Trưởng Phòng Nội vụ huyện đã triển khai các nội dung chấm điểm CCHC cấp huyện năm 2022

Tại hội nghị đồng chí Chu Huy Phương - Trưởng Phòng Nội vụ huyện đã triển khai các nội dung của Kế hoạch triển khai chấm điểm CCHC cấp huyện năm 2022.  Theo đó để triển khai chấm điểm các định chỉ số CCHC năm 2022 của huyện đảm bảo chất lượng, hiệu quả có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị, yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp căn cứ vào hướng dẫn cách chấm các tiêu chí tự chấm điểm CCHC trên hệ thống phần mềm chấm điểm của thành phố theo chức năng, lĩnh vực được giao phụ trách. Ngoài các số liệu lấy mốc thời gian theo quy định, cần cung cấp đầy số liệu dẫn chứng, minh họa khác về kết quả triển khai. Đối với các tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng thì phải diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá, tính điểm, các số liệu so sánh….

Đại diện các phòng, ban, đơn vị phát biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp đại diện các phòng, đơn vị, thành viên tổ chấm điểm theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ CCHC huyện đã phát biểu đóng góp ý kiến về những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chấm điểm, từ đó tìm ra các giải pháp phù hợp khắc phục tháo gỡ khó khăn, góp phần thực hiện tốt việc triển khai chấm điểm CCHC năm 2022, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của huyện. Phấn đấu thực hiện mục tiêu giữ vững và tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng CCHC của thành phố Hà Nội trong năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Đức Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Để thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn, đồng thời, góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC của huyện và các xã, thị trấn trong năm 2022 và các năm tiếp theo, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Chấm điểm đánh giá Chỉ số CCHC đánh giá, xác định mức độ CCHC của từng phòng ban, cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trong toàn huyện. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của huyện, do đó đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng ban, đơn vị, các thành viên tổ CCHC huyện thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng quy định các nội dung được phân công phụ trách trên cơ sở Bộ chỉ số chấm điểm Chỉ số CCHC cấp huyện năm 2022 do UBND Thành phố ban hành. Tập trung rà soát các nhiệm vụ, phấn đấu đạt các chỉ tiêu trong năm theo kế hoạch; đồng thời rà soát các nhiệm vụ công tác CCHC được phân công phụ trách và thu thập tài liệu kiểm chứng, thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm trên phần mềm theo quy định. Quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức về việc nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện, đẩy mạnh công tác CCHC, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo, phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) để xem xét, giải quyết. Đề nghị lãnh đạo các phòng, ban của huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động biện pháp, giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót; duy trì, phát huy kết quả đạt được và nỗ lực thực hiện tốt hơn công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tiếp theo./.

Khuất Duyên

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang