CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Về việc triển khai một số biện pháp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã huyện Ba Vì để phòng chống dịch COVID-19
Ngày đăng 28/07/2021 | 20:01  | Lượt xem: 353

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 2398/UBND-NC ngày 27/7/2021 về việc triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp để phòng chống dịch COVID-19.

UBND huyện thông báo thực hiện như sau:

1. Tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp từ ngày 28/7/2021 đến hết thời gian thực hiện chỉ số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội hoặc khi có thông báo mới của UBND Thành phố Hà Nội.

 Đối với thủ tục hành chính đã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và đã có kết quả giải quyết trước ngày 23/7/2021, kết quả giải quyết sẽ được gửi tới công dân, tổ chức qua Hệ thống bưu chính công ích (trừ các thủ tục hành chính theo quy định việc nhận kết quả phải do trực tiếp công dân đến nhận, Bộ phận Một cửa sẽ liên hệ, hẹn thời gian trả kết quả).

2. Trong thời gian tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính, Bộ phận Một cửa huyện và Bộ phận Một cửa các xã, thị trấn nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua các hình thức: Trực tuyến trên Cổng dịch vụ trực tuyến của Thành phố (http://dichvucong.hanoi.gov.vn) và Cổng dịch vụ công Quốc gia (http://dichvucong.gov.vn); Qua dịch vụ bưu chính công ích (địa chỉ tiếp nhận: Bộ phận Một cửa huyện và các xã, thị trấn).

Riêng đối với các thủ tục hành chính liên quan đến việc phục vụ công tác phòng, chống dịch; công vụ, ngoại giao hoặc các thủ tục hành chính thiết yếu liên quan đến đời sống dân sinh, an ninh trật tự xã hội (khai tử, phục vụ việc khám, chữa bệnh, ngân hàng, công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm…), các đơn vị căn cứ tình hình thực tế bố trí cán bộ trực để thực hiện việc tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa trong trường hợp công dân/doanh nghiệp không thể thực hiện thủ tục qua hình thức trực tuyến.

Yêu cầu, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, chỉ tiếp 01 công dân tại một thời điểm tại Bộ phận Một cửa (nếu phát sinh việc tiếp nhận và trả kết quả).

3. Giao tổ chức thực hiện:

- Các phòng, ban, đơn vị: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, giải quyết các thủ tục hành chính.

- Bộ phận Một cửa huyện, xã, thị trấn; bộ phận Công nghệ thông tin triển khai các nội dung trên đảm bảo việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính được thuận tiện cho cá nhân, tổ chức và đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố.

- Các phòng, ban, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Bưu điện huyện, các đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính, đảm bảo giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các phòng, ban, đơn vị thông tin về Văn phòng HĐND&UBND huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo./.

 (Thông báo 1214 gửi kèm)

Văn phòng HĐND&UBND huyện Ba Vì

Thông kê truy cập

Đang online: 1837
Lượt truy cập trong tuần: 78316
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 5727000
Tổng số truy cập: 52956891

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang