TIN HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ

Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển của cả nước
Ngày đăng 19/05/2023 | 08:22  | Lượt xem: 61

HNP - Ngày 17/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 104-HD/BTGTU về việc tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 3/2/2023 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền cần được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên truyền thực hiện: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2021 - 2026, chủ đề công tác năm 2023 của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và phương hướng, nhiệm vụ công tác hằng năm của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, bám sát các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được nêu tại Chương trình số 23-CTr/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 140/KH-UBND của UBND Thành phố; đề cao vai trò người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền trong chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện theo tinh thần đổi mới, thiết thực, tránh qua loa, hình thức, tập trung vào những nội dung cơ bản, các giải pháp thực hiện, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực... Đồng thời, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, góp phần tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu cao nhất đạt được các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Về nội dung tuyên truyền tập trung vào Nghị quyết số 30-NQ/TW, Chương trình hành động số 23-CTr/TU, trong đó, chú trọng tuyên truyền 10 nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chương trình. Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 9/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 3/2/2023 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chú trọng tuyên truyền 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được nêu trong kế hoạch.

Hướng dẫn nêu rõ, Thành phố, phấn đấu đến năm 2030, xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển Vùng và cả nước, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội trở thành Thành phố kết nối toàn cầu, ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới...

Thu Hằng

(Nguồn: https://hanoi.gov.vn/)

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 1146
Lượt truy cập trong tuần: 32820
Lượt truy cập trong tháng: 5448
Lượt truy cập trong năm: 1140815
Tổng số lượt truy cập: 59568263

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang