CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tình hình, kết quả giải quyết TTHC năm 2020 của UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 12/01/2021 | 02:12  | Lượt xem: 93
Tình hình, kết quả giải quyết TTHC năm 2020 của UBND huyện Ba Vì

Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 12/01/2021 | 02:11  | Lượt xem: 88
Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Ba Vì

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của huyện Ba Vì

Ngày đăng 07/01/2021 | 02:43  | Lượt xem: 149
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của huyện Ba Vì

UBND huyện Ba Vì tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính năm 2020

Ngày đăng 30/12/2020 | 01:11  | Lượt xem: 157
Sáng ngày 30/12, Tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Vì, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính năm 2020.

Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2020

Ngày đăng 11/12/2020 | 02:37  | Lượt xem: 157
Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2020

Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 11 tháng năm 2020 của UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 01/12/2020 | 02:18  | Lượt xem: 155
Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 11 tháng năm 2020 của UBND huyện Ba Vì

Đồng chí Đỗ Mạnh Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh và công tác phòng chống tham nhũng

Ngày đăng 16/11/2020 | 11:47  | Lượt xem: 322
Sáng ngày 16/11, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Vì, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản...

Đồng chí Đỗ Mạnh Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì chủ trì hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 01/10/2020 | 08:13  | Lượt xem: 771
Chiều ngày 30/9, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính; triển khai thực hiện kế hoạch xác định chỉ...

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo 2020

Ngày đăng 18/09/2020 | 01:19  | Lượt xem: 565
Ngày 18/9/2020 UBND huyện Ba Vì phối hợp với Ban tiếp công dân TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo.

Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Tài nguyên và môi trường)

Ngày đăng 26/08/2020 | 09:39  | Lượt xem: 517
Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Tài nguyên và môi trường)

Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Văn hóa thông tin)

Ngày đăng 22/08/2020 | 07:56  | Lượt xem: 391
Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Văn hóa thông tin)

UBND huyện Ba Vì triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn huyện Ba Vì

Ngày đăng 31/07/2020 | 09:28  | Lượt xem: 200
UBND huyện Ba Vì đã ban hành kế hoạch số 156/KH- UBND ngày 26/6/2020 về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”...

Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng 17/07/2020 | 03:45  | Lượt xem: 629
Ngày 17/7/2020 UBND huyện Ba Vì đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2020 cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác CCHC các phòng ban, đơn vị...

Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Lao động-TB&XH)

Ngày đăng 17/06/2020 | 04:35  | Lượt xem: 152
Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Lao động-TB&XH)

Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Tài chính)

Ngày đăng 12/06/2020 | 02:34  | Lượt xem: 222
Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Tài chính)

Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Nội vụ)

Ngày đăng 09/06/2020 | 01:31  | Lượt xem: 136
Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Nội vụ)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 29/05/2020 | 09:42  | Lượt xem: 145
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Công thương)

Ngày đăng 22/05/2020 | 08:25  | Lượt xem: 141
Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Công thương)

Quyết định của UBND huyện số 1467/QĐ-UBND: vv công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện Ba Vì

Ngày đăng 21/04/2020 | 02:16  | Lượt xem: 1074
Quyết định của UBND huyện số 1467/QĐ-UBND: vv công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại...

Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

Ngày đăng 20/04/2020 | 08:14  | Lượt xem: 173
Quyết định về việc công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức (lĩnh vực Nông nghiệp và phát...

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 535
Lượt truy cập trong tuần: 33628
Lượt truy cập trong tháng: 259902
Lượt truy cập trong năm: 259902
Tổng số truy cập: 47489794

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang