CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND huyện ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND VV

Ngày đăng 15/03/2018 | 09:42  | Lượt xem: 3729
UBND huyện ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND VV công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc cá nhân, tổ chức tại...

Quyết định về việc ban hành "Mục tiêu chất lượng năm 2018" thuộc hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Ngày đăng 13/03/2018 | 11:10  | Lượt xem: 2088
Quyết định về việc ban hành "Mục tiêu chất lượng năm 2018" thuộc hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2018

Ngày đăng 30/01/2018 | 02:58  | Lượt xem: 724
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2018

UBND huyện Ba Vì ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND VV

Ngày đăng 30/01/2018 | 09:34  | Lượt xem: 685
UBND huyện Ba Vì ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND VV công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc cá nhân, tổ chức...

Kế hoạch kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2018

Ngày đăng 10/01/2018 | 11:13  | Lượt xem: 761
Kế hoạch kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2018

UBND huyện Ba Vì: tiếp tục siết chặt thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày đăng 17/11/2017 | 11:19  | Lượt xem: 670
UBND huyện Ba Vì: tiếp tục siết chặt thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

UBND huyện Ba Vì: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ

Ngày đăng 15/11/2017 | 04:49  | Lượt xem: 690
UBND huyện Ba Vì: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ

Huyện Ba Vì trong 7 tháng đầu năm đã có hơn 5.000 người được bồi dưỡng, đào tạo

Ngày đăng 14/08/2017 | 04:33  | Lượt xem: 654
Huyện Ba Vì trong 7 tháng đầu năm đã có hơn 5.000 người được bồi dưỡng, đào tạo

Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 10/06/2017 | 09:47  | Lượt xem: 798
Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính

Cải cách hành chính ở Ba Vì “Hiệu quả từ mô hình một cửa”

Ngày đăng 17/05/2017 | 05:11  | Lượt xem: 695
Cải cách hành chính ở Ba Vì “Hiệu quả từ mô hình một cửa”

BND Huyện Ba Vì: Quán triệt quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và ký cam kết thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”

Ngày đăng 07/04/2017 | 04:21  | Lượt xem: 669
BND Huyện Ba Vì: Quán triệt quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và ký cam kết thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”

UBND huyện tổ chức hội nghị đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế năm 2017

Ngày đăng 05/04/2017 | 04:20  | Lượt xem: 660
UBND huyện tổ chức hội nghị đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế năm 2017

Công văn số 405/UBND ngày 29/3/2017 của UBND huyện Ba Vì về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với TTHC liên thông trên địa bàn huyện Ba Vì

Ngày đăng 29/03/2017 | 01:51  | Lượt xem: 633
Công văn số 405/UBND ngày 29/3/2017 của UBND huyện Ba Vì về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với TTHC liên thông trên địa bàn huyện Ba Vì

Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 28/3/2017 của UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 28/03/2017 | 09:59  | Lượt xem: 895
Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 28/3/2017 của UBND huyện Ba Vì về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành...

Chi cục Thuế Ba Vì tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế cho Người nộp thuế

Ngày đăng 15/03/2017 | 04:41  | Lượt xem: 618
Chi cục Thuế Ba Vì tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế cho Người nộp thuế

Lịch kiểm tra việc sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp tại UBND các xã, thị trấn huyện Ba Vì

Ngày đăng 14/03/2017 | 11:28  | Lượt xem: 610
Lịch kiểm tra việc sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp tại UBND các xã, thị trấn huyện Ba Vì

Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố V/v ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/03/2017 | 09:45  | Lượt xem: 869
Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố V/v ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chi cục Thuế Ba Vì triển khai “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2016”

Ngày đăng 01/03/2017 | 04:06  | Lượt xem: 616
Chi cục Thuế Ba Vì triển khai “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2016”

Công văn số 245/UBND-NV ngày 28/02/2017 của UBND huyện Ba Vì v/v tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố

Ngày đăng 28/02/2017 | 10:14  | Lượt xem: 874
Công văn số 245/UBND-NV ngày 28/02/2017 của UBND huyện Ba Vì v/v tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố

Mục tiêu chất lượng thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 24/02/2017 | 07:08  | Lượt xem: 815
Mục tiêu chất lượng thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Ba Vì

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 1559
Tổng số truy cập: 34491826

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang