CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Huyện Ba Vì - Ứng dụng Công nghệ thông tin bước đầu hiệu quả

Ngày đăng 01/11/2013 | 03:38  | Lượt xem: 54
Huyện Ba Vì - Ứng dụng Công nghệ thông tin bước đầu hiệu quả

Kế hoạch tổ chức thực hiện đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại các xã, thị trấn của huyện Ba Vì bổ sung giai đoạn 2013-2014

Ngày đăng 29/10/2013 | 04:27  | Lượt xem: 55
Kế hoạch tổ chức thực hiện đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại các xã, thị trấn của huyện Ba Vì bổ sung giai đoạn 2013-2014

Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh làm việc với huyện Ba Vì về công tác Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015

Ngày đăng 16/09/2013 | 04:30  | Lượt xem: 63
Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh làm việc với huyện Ba Vì về công tác Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015

Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính" và thi viết "Tìm hiểu sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính" huyện Ba Vì năm 2013

Ngày đăng 15/08/2013 | 05:14  | Lượt xem: 69
Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính" và thi viết "Tìm hiểu sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính" huyện Ba Vì năm 2013

TAND huyện tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ trong chiến lược cải cách tư pháp

Ngày đăng 15/08/2013 | 10:47  | Lượt xem: 60
TAND huyện tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ trong chiến lược cải cách tư pháp

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông" huyện Ba Vì đáp ứng nhu cầu cải cách các thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân

Ngày đăng 01/08/2013 | 12:00  | Lượt xem: 76
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông" huyện Ba Vì đáp ứng nhu cầu cải cách các thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân

Quyết định về việc phê duyệt Danh sách học viên đủ điều kiện tham dự đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội, giai đoạn 2013-2014

Ngày đăng 11/04/2013 | 09:37  | Lượt xem: 64
Quyết định về việc phê duyệt Danh sách học viên đủ điều kiện tham dự đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội, giai đoạn 2013-2014

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì trong năm 2012

Ngày đăng 08/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 78
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì trong năm 2012

Kết quả thực hiện ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký điện tử trong giao dịch hành chính Thành phố năm 2012

Ngày đăng 31/10/2012 | 09:44  | Lượt xem: 86
Kết quả thực hiện ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký điện tử trong giao dịch hành chính Thành phố năm 2012

Công bố Bộ thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã trên địa bàn Tp Hà Nội.

Ngày đăng 10/10/2011 | 12:33  | Lượt xem: 75
Công bố Bộ thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã trên địa bàn Tp Hà Nội.

Công tác cải cách thủ tục hành chính của UBND huyện Ba Vì.

Ngày đăng 04/10/2011 | 12:00  | Lượt xem: 90
Công tác cải cách thủ tục hành chính của UBND huyện Ba Vì.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 1218
Tổng số truy cập: 36094684

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang