CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kế hoạch hoạt động Khoa học và công nghệ huyện Ba Vì năm 2014

Ngày đăng 23/04/2014 | 08:31  | Lượt xem: 128
Kế hoạch hoạt động Khoa học và công nghệ huyện Ba Vì năm 2014

Ba Vì tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2014

Ngày đăng 02/04/2014 | 10:43  | Lượt xem: 144
Ba Vì tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2014

Chi cục thuế huyện Ba Vì - Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong quản lý thuế

Ngày đăng 28/03/2014 | 05:08  | Lượt xem: 142
Chi cục thuế huyện Ba Vì - Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong quản lý thuế

Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

Ngày đăng 11/03/2014 | 11:38  | Lượt xem: 114
Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

Huyện Ba Vì - Nhiều giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa

Ngày đăng 06/03/2014 | 04:38  | Lượt xem: 111
Huyện Ba Vì - Nhiều giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức và thực hiện tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Ba Vì năm 2013

Ngày đăng 11/12/2013 | 12:00  | Lượt xem: 103
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức và thực hiện tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Ba Vì năm 2013

BCĐ Chương trình 08 về cải cách hành chính huyện Ba Vì tổ chức nghiên cứu thực tế trao đổi kinh nghiệm tại Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Ngày đăng 01/11/2013 | 05:16  | Lượt xem: 165
BCĐ Chương trình 08 về cải cách hành chính huyện Ba Vì tổ chức nghiên cứu thực tế trao đổi kinh nghiệm tại Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Thôn Tân Thành, xã Cẩm Lĩnh kỷ niệm 50 năm thành lập

Ngày đăng 01/11/2013 | 04:27  | Lượt xem: 156
Thôn Tân Thành, xã Cẩm Lĩnh kỷ niệm 50 năm thành lập

Huyện Ba Vì - Ứng dụng Công nghệ thông tin bước đầu hiệu quả

Ngày đăng 01/11/2013 | 03:38  | Lượt xem: 83
Huyện Ba Vì - Ứng dụng Công nghệ thông tin bước đầu hiệu quả

Kế hoạch tổ chức thực hiện đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại các xã, thị trấn của huyện Ba Vì bổ sung giai đoạn 2013-2014

Ngày đăng 29/10/2013 | 04:27  | Lượt xem: 90
Kế hoạch tổ chức thực hiện đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại các xã, thị trấn của huyện Ba Vì bổ sung giai đoạn 2013-2014

Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh làm việc với huyện Ba Vì về công tác Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015

Ngày đăng 16/09/2013 | 04:30  | Lượt xem: 104
Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh làm việc với huyện Ba Vì về công tác Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015

Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính" và thi viết "Tìm hiểu sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính" huyện Ba Vì năm 2013

Ngày đăng 15/08/2013 | 05:14  | Lượt xem: 114
Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính" và thi viết "Tìm hiểu sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính" huyện Ba Vì năm 2013

TAND huyện tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ trong chiến lược cải cách tư pháp

Ngày đăng 15/08/2013 | 10:47  | Lượt xem: 102
TAND huyện tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ trong chiến lược cải cách tư pháp

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông" huyện Ba Vì đáp ứng nhu cầu cải cách các thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân

Ngày đăng 01/08/2013 | 12:00  | Lượt xem: 373
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông" huyện Ba Vì đáp ứng nhu cầu cải cách các thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân

Quyết định về việc phê duyệt Danh sách học viên đủ điều kiện tham dự đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội, giai đoạn 2013-2014

Ngày đăng 11/04/2013 | 09:37  | Lượt xem: 96
Quyết định về việc phê duyệt Danh sách học viên đủ điều kiện tham dự đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội, giai đoạn 2013-2014

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì trong năm 2012

Ngày đăng 08/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 183
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì trong năm 2012

Kết quả thực hiện ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký điện tử trong giao dịch hành chính Thành phố năm 2012

Ngày đăng 31/10/2012 | 09:44  | Lượt xem: 326
Kết quả thực hiện ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký điện tử trong giao dịch hành chính Thành phố năm 2012

Công bố Bộ thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã trên địa bàn Tp Hà Nội.

Ngày đăng 10/10/2011 | 12:33  | Lượt xem: 134
Công bố Bộ thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã trên địa bàn Tp Hà Nội.

Công tác cải cách thủ tục hành chính của UBND huyện Ba Vì.

Ngày đăng 04/10/2011 | 12:00  | Lượt xem: 138
Công tác cải cách thủ tục hành chính của UBND huyện Ba Vì.