CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin về vi phạm đất đai, trật tự xây dựng

Ngày đăng 01/04/2022 | 03:28  | Lượt xem: 33
ĐƯỜNG DÂY NÓNG Tiếp nhận thông tin về vi phạm đất đai, trật tự xây dựng   1. ĐT: 0989.895936 - Ông Đỗ Quang Trung, PCT UBND huyện; 2. ĐT: 0975.293366 - Ông ...

Công văn UBND huyện số 3231/UBND-VP: Vv thực hiện Công điện số 26/CĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/12/2021 | 11:58  | Lượt xem: 292
Công văn UBND huyện số 3231/UBND-VP Công điện số 26/CĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Thông báo của UBND huyện số 1207/TB-UBND: Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện (cuộc họp ngày 24/7/2021)

Ngày đăng 25/07/2021 | 06:45  | Lượt xem: 295
Thông báo của UBND huyện số 1207/TB-UBND: Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện (cuộc họp ngày 24/7/2021)

(KHẨN) Công văn của UBND huyện số 1825/UBND-YT: Vv thực hiện khai báo y tế trên Hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế quốc gia và việc đảm bảo quy định phòng chống dịch tại cơ sở y tế trên địa bàn huyện

Ngày đăng 23/07/2021 | 10:45  | Lượt xem: 361
(KHẨN) Công văn của UBND huyện số 1825/UBND-YT: Vv thực hiện khai báo y tế trên Hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế quốc gia và việc đảm bảo quy định phòng chống dịch tại cơ sở y tế trên địa...

(Hỏa tốc) Công văn của UBND huyện số 1799/UBND-YT: Vv thực hiện Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/07/2021 | 11:18  | Lượt xem: 824
(Hỏa tốc) Công văn của UBND huyện số 1799/UBND-YT: Vv thực hiện Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Công văn của UBND huyện số 1798/UBND-YT: Vv tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng 21/07/2021 | 10:25  | Lượt xem: 238
Công văn của UBND huyện số 1798/UBND-YT: Vv tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Công văn của UBND huyện số 1228/UBND-NV về việc yêu cầu đối với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện trong thời gian thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 29/05/2021 | 11:40  | Lượt xem: 169
Công văn của UBND huyện số 1228/UBND-NV về việc yêu cầu đối với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện trong thời gian thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 430
Lượt truy cập trong tuần: 32969
Lượt truy cập trong tháng: 152680
Lượt truy cập trong năm: 1191428
Tổng số truy cập: 55683485

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang