CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Chỉ thị của UBND huyện số 02/CT-UBND: V.v tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn huyện
Ngày đăng 11/01/2019 | 08:30  | Lượt xem: 6192

Chỉ thị của UBND huyện số 02/CT-UBND: V.v tổ chức phục vụ Tết nguyên đán kỷ hợi năm 2019 trên địa bàn huyện

 

Chi tiết xem tại tệp đính kèm: 02/CT-UBND

 

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI