CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 06/04/2020 | 14:55  | Lượt xem: 642

Về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ  về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/03/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1123/UBND-KGVX ngày 03/04/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1058/BHXH-KHTC ngày 03/04/2020 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4,5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4/2020 diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH phần lớn là những người cao tuổi được Chính phủ khuyến cáo ở nhà, hạn chế tiếp xúc đông người. Để đảm bảo việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH an toàn, thuận tiện, UBND huyện Ba Vì yêu cầu như sau:

1. Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020:

a) Hình thức chi trả: Tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH 02 tháng (tháng 4 và tháng 5/2020) vào cùng một kỳ chi trả;

b) Địa điểm chi trả: Chi trả tại địa chỉ người hưởng;

c) Thời gian chi trả:

- Chi trả qua ATM: Từ 07/04/2020 - 10/04/2020;

- Chi trả bằng tiền mặt: Từ 16/04/2020 - 10/05/2020.

2. Yêu cầu đối với các đơn vị

a) Bảo hiểm xã hội huyện Ba Vì:

- Phối hợp với Bưu điện huyện xây dựng phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại địa chỉ người hưởng tháng 4, tháng 5/2020 đảm bảo kịp thời, đúng chế độ và an toàn.

- Phối hợp với Bưu điện huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng về thời gian, phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

b) Bưu điện huyện:

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện xây dựng phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại địa chỉ người hưởng tháng 4 và tháng 5/2020 đảm bảo kịp thời, đúng chế độ và an toàn.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng về thời gian, phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

 - Thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong suốt quá trình chi trả các chế độ cho người hưởng.

c) Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao:

Phối hợp với BHXH huyện, Bưu điện huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường thời lượng truyền thông trên hệ thống đài phát thanh của huyện và đài xã, thị trấn hướng dẫn người hưởng về thời gian, phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

d) UBND các xã, thị trấn:

- Phối hợp với BHXH huyện, Bưu điện huyện thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng về thời gian, phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ thống đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh xã, thị trấn đảm bảo mỗi người hưởng đều nhận được thông tin.

- Bố trí lực lượng thông thuộc địa bàn (Trưởng thôn, Trưởng hội PN, Đoàn viên thanh niên, ...) tối thiểu 01 người/thôn/tuyến chi trả, để hỗ trợ Bưu điện huyện trong việc tìm đến địa chỉ người hưởng nhằm mục tiêu chi trả kịp thời, nhanh nhất có thể.

- Hỗ trợ Bảo hiểm xã hội, Bưu điện huyện thu thập bổ sung thông tin người hưởng, thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Bưu điện huyện xây dựng phương án chi trả cho người hưởng đang trong giai đoạn cách ly tập trung, cách ly tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19.

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh với Bảo hiểm xã hội huyện hoặc Bưu điện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết.

Công văn số 559/UBND-BHXH

 

Thông kê truy cập

Đang online: 3394
Lượt truy cập trong tuần: 171889
Lượt truy cập trong tháng: 854980
Lượt truy cập trong năm: 4371381
Tổng số truy cập: 51601272

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang