CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định công bố công khai ngân sách huyện Ba Vì 09 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 02/10/2018 | 08:00  | Lượt xem: 3862

Quyết định công bố công khai ngân sách huyện Ba Vì 09 tháng đầu năm 2018

Chi tiết xem tại tệp đính kèm:  2637/QĐ-UBND

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH