CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định công bố công khai ngân sách huyện Ba Vì quý I năm 2019
Ngày đăng 05/04/2019 | 10:30  | Lượt xem: 3607

Quyết định công bố công khai ngân sách huyện Ba Vì quý I năm 2019

Quyết định số 730/QĐ-UBND

 

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH