Liên kết

Video


đài truyền thanh

ĐÀI TRUYỀN THANH

Ngày đăng: 07/11/2014 | Lượt xem: 1265

I. Chức năng:
- Là đơn vị trực thuộc UBND huyện Ba Vì với chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ và chính quyền huyện Ba Vì.
- Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện chịu sự quản lý trực tiếp của UBND cấp huyện, quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Đài PT -TH Thành phố Hà Nội.
II. Nhiệm vụ:
- Khai thác quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.
- Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh trên hệ thống loa truyền thanh; Thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các họat động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.
III. Thông tin liên hệ:
1.      Email: dtt_bavi@hanoi.gov.vn
2.      Điện thoại CQ: 0433.863.007
3.      Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

1

Chu Đức Tính

Trưởng đài

 

0915.078.015

2

Nguyễn Thị Hồng Lịch

Phó Trưởng đài

 

0985.320.380

3 Phùng Thị Lê Phượng Phó Trưởng đài   0982512646

 

Tìm kiếm

tiếp nhận ý kiến

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 192
  • Tổng lượng truy cập: 15.110.724