ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Đảng bộ Cơ quan UBND huyện tổng kết công tác Đảng năm 2018
Ngày đăng 19/01/2019 | 16:00  | Lượt xem: 104

Sáng ngày 19/1/2019, Đảng bộ Cơ quan UBND huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bạch Công Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Bạch Công Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao huy hiệu Đảng cho hai Đảng viên 30 năm, 45 năm tuổi Đảng.

Năm 2018, Đảng bộ Cơ quan UBND huyện đã duy trì hoạt động giao ban hàng tháng tới cấp ủy đảng, giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng ủy viên phụ trách chi bộ tập trung chỉ đạo các chi bộ tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và  nắm bắt rõ tâm tư nguyện vọng những diễn biến tư tưởng của Đảng viên, cán bộ công chức viên chức; trong cán bộ, đảng viên tham mưu cho lãnh đạo để giải quyết và định hướng dư luận kịp thời, tập trung vào các nội dung về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,5 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức". Tổ chức được  03 buổi học tập trung: “học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 6,7 BCH trung ương Đảng (khoá XII) và chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” . Năm 2018  bồi dưỡng được 9 quần chúng tham gia lớp cảm tình đảng và đã kết nạp được 15 đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu Huyện ủy giao. Đã tổ chức 3 đợt kiểm tra đối với 3 chi bộ về thi hành Điều lệ Đảng và công tác quản lý đảng viên. 05 đồng chí đảng viên phải thi hành kỷ luật mức khiển trách. Kết qủa xét phân loại chi bộ và đảng viên: Tổng số 291 đảng viên; trong đó được phân loại 281; kết quả: 36 đảng viên HTXSNV, 227 đảng viên HTTNV, 12 đảng viên HTNV, 06 đảng viên không HTNV- 03 chi bộ HTXSNV, 10 chi bộ HTTNV, 06 chi bộ HTNV.- 02 chi bộ đạt TSVM tiêu biểu 05 năm liền; 01 đảng viên HTXSNV 05 năm liền, 02 đảng viên diện BTV Huyện ủy quản lý đề nghị Huyện ủy khen thưởng.

Năm 2019, Đảng bộ Cơ quan UBND huyện tập trung vào các nhiệm vụ như: Tiếp tục lãnh đạo các Chi bộ, đôn đốc các phòng, ban thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2018 đối với các chi bộ - nhất là các đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy gợi ý kiểm điểm sâu.Tiếp tục nâng cao trình độ nhận thức về chính trị cũng như về chuyên môn cho cán bộ, đảng viên; Xây dựng cho đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức kỷ luật và thực hiện tốt các quy định của đảng, chấp hành điều lệ Đảng, có lối sống lành mạnh, phục vụ tốt nhân dân. Thực hiện tốt việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Thường xuyên quan tâm đến các đoàn thể quần chúng, bảo đảm quy chế dân chủ, động viên cán bộ, đoàn viên hăng hái công tác hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra và những nhiệm vụ mới được giao...

Đồng chí Chu Văn Liên, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện trao thưởng cho các Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Nhân dịp này, Đảng ủy đã tổ chức trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 30 năm tuổi Đảng cho hai Đảng viên. Khen thưởng 3 chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 31 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hồng Đạt

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 166
Tổng số truy cập: 27599138

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang