ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Đảng ủy Cơ quan UBND huyện: Hội Nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII
Ngày đăng 16/01/2019 | 14:00  | Lượt xem: 65

Sáng ngày 16/1/2019, Đảng ủy ủy Cơ quan UBND huyện đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khoá XII đến đảng viên của Đảng bộ Cơ quan UBND huyện.

Tại hội nghị, các Đảng viên đã được đồng chí Lưu Quang Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt nội dung cốt lõi của Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến n ăm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Lưu Quang Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt tại hội nghị

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; việc thành lập các tiểu ban tổ chức, phục vụ chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBND huyện triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến các Chi bộ, Đảng viên trong Đảng bộ.

Hồng Đạt

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 160
Tổng số truy cập: 27599122

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang