ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

34 đảng viên dự bị của Đảng bộ Khối doanh nghiệp huyện Ba Vì hoàn thành Chương trình bồi dưỡng Đảng viên mới
Ngày đăng 01/06/2020 | 10:06  | Lượt xem: 284

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, từ ngày 25/5 đến ngày 1/6 /2020, trung tâm Chính trị huyện Ba Vì phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Huyện mở Lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới dành cho các đảng viên dự bị trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

 

Đồng chí Lưu Quang Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT huyện ủy, trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng Đảng viên mới  cho học viên tham gia lớp học

Lớp học được triển khai và thực hiện theo Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới theo Hướng dẫn số 92- HD/BTGTU ngày 04/12/2019 của  Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội về công tác lý luận chính trị năm 2020 dành cho đối tượng là đảng viên khu vực ngoài Nhà nước.

Qua chương trình học tập, các đồng chí học viên của lớp bồi dưỡng Đảng viên mới đã nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam  trên các lĩnh vực. Hiểu về hệ thống tổ chức, nguyên tắc hoạt động của Đảng; về nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên. Trên cơ sở đó mỗi đồng chí học viên xây dựng cho mình ý thức trách nhiệm, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu cao quý là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng số học viên tham gia viết bài thu hoạch:  34 đồng chí, trong đó đạt điểm giỏi 04 đồng chí, khá 23 đồng chí, trung bình 07 đồng chí.

Tại Lễ bế giảng lớp học, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo – Giám đốc trung tâm Chính trị huyện Lưu Quang Ngọc đánh giá cao nỗ lực của các đồng chí đảng viên tham gia đợt học và mong muốn với kiến thức đã được học và  với tinh thần đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam, các đồng chí sẽ vận dụng một cách linh hoạt kiến thức của mình vào thực tiễn tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Cũng tại Lễ bế giảng lớp học 34 đảng viên dự bị đã được nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng Đảng viên mới là điều kiện để xét chuyển Đảng chính thức năm 2020.

Phùng Đăng Hường