ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì (khóa XXII) tổ chức hội nghị lần thứ 18
Ngày đăng 24/12/2018 | 17:08  | Lượt xem: 347

Ngày 24/12/2018, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì (khóa XXII) đã tổ chức hội nghị lần thứ 18 đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Đồng chí Hà Xuân Hưng – Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Văn Hà – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đánh giá công tác xây dựng Đảng, trong năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện Kết luận số 34-KL/HU ngày 27/12/2017 của Huyện ủy về mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018 với nhiều kết quả ghi nhận. Công tác chính trị tư tưởng được đẩy mạnh với việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập hình quân đạt trên 85%, triển khai thực hiện tốt chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, tuyên truyền tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện. Đối với công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên được tập trung thực hiện bằng việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 15 – NQ/TU, ngày 04/7/2017 của Ban thường vụ Thành ủy gắn với Chương trình số 01-Ctr/HU ngày 08/01/2016 của Huyện, thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo chỉ đạo của cấp trên. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy về công tác cán bộ, triển khai thực hiện nghiêm túc quy định đánh giá hằng tháng, kiểm điểm xếp loại năm 2018 đối với cán bộ, đảng viên. Trong năm đã kết nạp 545 quần chúng ưu tú vào Đảng, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, quy hoạch. Năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng tại huyện Ba Vì được triển khai quyết liệt, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý kỷ luật 152 đồng chí, giải quyết xong các đơn thuộc thẩm quyền. Cùng với đó, công tác dân vận, nội chính, xây dựng chính quyền và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể được đẩy mạnh, với nhiều chuyển biến, tạo nên sự lãnh đaọ toàn diện của Huyện ủy đưa nền kinh tế huyện tiếp tục phát triển với mức tăng trưởng khá, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị, đánh giá về kết quả thực hiện, Ban chấp hành Đảng bộ huyện cũng nêu ra những khó khăn, giải pháp thực hiện. Đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2019 trong công tác xây dựng Đảng, trong đó sẽ: Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai chủ đề năm 2019 của Thành phố về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị”; Chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh tiến độ thực hiện 6 chương trình công tác lớn của Huyện ủy; Tập trung thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ, đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát; Dân vận; Nội chính, phòng chống tham nhũng; Chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng chính quyền và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể./.

                                                                              Diệu Thu

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 195
Tổng số truy cập: 27952008

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang