ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo đúng Chỉ thị số 24 của Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 14/09/2023 | 10:08  | Lượt xem: 65

Ngày 14/9/2023, Huyện ủy Ba Vì đã có văn bản số 1092-CV/HU về việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị của huyện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện, thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội”.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 317-KH/HU ngày 24/8/2023 về thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 07/8/2023 cua Ban Thường vụ Thành ủy và tổ chức quán triệt nội dung các văn bản đến các đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng (tại hội nghị ngày 25/8/2023). Tuy nhiên, qua kiểm tra và nắm bắt tình hình thực tiễn, việc triển khai các nội dung chỉ đạo của Thành ủy, Huyện ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn vẫn còn hạn chế; một số tổ chức, cá nhân thực hiện chưa nghiêm.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải quyết công việc theo các văn bản chỉ đạo của Thành phố, của Huyện; mới nhất là Chỉ thị 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội”;  Kế hoạch số 317-KH/HU ngày 24/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Trong đó, lưu ý chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kỷ cương, chấp hành đúng quy định về giờ làm việc (tuyệt đối không đi muộn, về sớm), nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, tác phong, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ tại cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường công tác kiểm tra công vụ (thường xuyên và đột xuất) tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong toàn huyện, nhất là kiểm tra đột xuất; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp thực hiện chưa nghiêm túc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, Các đồng chí y viên Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách ngành, lĩnh vực và các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thành phố và Huyện về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định./.

Văn bản số 1092-CV/HU

 

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 567
Lượt truy cập trong tuần: 5451
Lượt truy cập trong tháng: 5451
Lượt truy cập trong năm: 1514545
Tổng số lượt truy cập: 59941993

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang