ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

BCĐ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện Ba Vì tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động, giai đoạn 2009 – 2019
Ngày đăng 18/04/2019 | 07:30  | Lượt xem: 3327

Ngày 17/4/2019, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động trên địa bàn huyện Ba Vì, giai đoạn 2009 – 2019.