ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội nghị lần thứ 19- BCH Đảng bộ huyện Ba Vì khoá XXIII
Ngày đăng 27/06/2024 | 07:21  | Lượt xem: 165

Chiều ngày 26/6/2024, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khoá XXIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 19. Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng Thành phố; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIII; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội của Huyện; Trưởng các đơn vị: Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Thống kê, Trung tâm y tế; Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn.

Đại biểu dự hội nghị

Tại hội, các đại biểu đã nghe và thảo luận 07 nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Thông qua báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì năm 2024; Thông qua chủ trương điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; Thông qua dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị, chủ đề, phương châm Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025- 2030; Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ khoá XXIII; Đánh giá sơ kết kết quả thực hiện Nghị quết 09- NQ/HU ngày 30/6/2021 của Huyện uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử huyện Ba Vì giai đoạn 2021- 2025.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hưng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh- UVTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Ngô Thị Bích Thảo – UVTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Việt Giao –HUV,  Giám đốc Trung tâm VHTT&TT Ba Vì phát biểu tại hội nghị

6 tháng đầu năm, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, Đảng bộ Huyện đã triển khai thực hiện tích cực các nhiệm vụ chính trị của huyện, gắn với thực hiện chủ đề năm 2024 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và đã đạt được những kết quả quan trọng; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra; công tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; nhất là, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, Thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng được tăng cường; triển khai tích cực công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch; hoạt động của chính quyền các cấp ngày càng hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2024 -2029 và Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Vì lần thứ IV, giai đoạn 2024-2029 theo quy định, đảm bảo trang trọng, hiệu quả; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân rộng; đời sống Nhân dân được nâng lên; diện mạo nông thôn tiếp tục có nhiều khởi sắc.

Thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao, UBKT Huyện uỷ và cơ sở giúp cấp uỷ kiểm tra chuyên đề đối với 07 đảng viên, nội dung: việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Kiểm tra 26 tổ chức Đảng, nội dung kiểm tra: chấp hành Chỉ thị; Nghị quyết của Đảng uỷ. Ngoài ra, UBKT Huyện uỷ và cơ sở giúp cấp uỷ giám sát thưởng xuyên được 8.560 đảng viên và 650 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề đối với 30 đảng viên và 28 tổ chức Đảng. 6 tháng đầu năm 2024, UBKT các cấp từ huyện tới cơ sở kiểm tra được 38 tổ chức, trong đó UBKT Huyện uỷ kiểm tra được 03 tổ chức với 08 hồ sơ thi hành kỷ luật đảng viên; UBKT Đảng uỷ kiểm tra 35 tổ chức với 20 hồ sơ thi hành kỷ luật. Kết quả kiểm tra 38 tổ chức Đảng làm tốt công tác thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Không có đơn khiếu nại kỷ luật đảng.

Đối với báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024, trên cơ sở đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các Phòng, Ban, Ngành, lĩnh vực, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị, UBND huyện tổng hợp Danh mục các công trình, dự án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 gồm: Đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất 8 điểm đấu giá đất công ích với diện tích 18,42 ha. Đăng ký bổ sung 232 trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề với thửa đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang đất ở với diện tích 5,04 ha. Đăng ký 15 danh mục dự án đã có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 với diện tích 60,62 ha đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa với diện tích 16,58 ha.

Tại công văn số 1776/UBND- TCKH ngày 15/6/2024, UBND huyện Ba Vì cũng xin ý kiến của Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021- 2025 huyện Ba Vì. Những nội dung đề nghị cho ý kiến gồm: danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021- 2055 huyện Ba Vì. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021- 2025 huyện Ba Vì cụ thể như sau: điều chỉnh giảm là 31 dự án với tổng mức đầu tư là 284, 650 tỷ đồng; điều chỉnh tăng là 19 dự án với Tổng mức đầu từ là 210,756 tỷ đồng. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021- 2025 huyện Ba Vì từ nguồn vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ là 02 dự án với Tổng mức đầu tư 66 tỷ đồng. Bổ sung kế hoạch hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021- 2025 huyện Ba Vì nguồn vốn đề nghị ngân sách các Quận hỗ trự là 03 dự án với Tổng mức đầu tư là 12 tỷ đồng.

Với sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự cố gắng của các cấp, các ngành, công tác CCHC từ huyện đến cơ sở đã có sự chuyển biến, đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước; tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCCVC trên địa bàn huyện. Chỉ số CCHC của huyện trong giai đoạn từ năm 2020-2023 được cải thiện về mặt điểm số qua từng năm (năm 2023 tăng 5.5 điểm so với năm 2020). Tuy nhiên Chỉ số CCHC của huyện vẫn nằm trong nhóm thấp theo xếp hạng chung của Thành phố. Cho đến nay, tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt trên 97% (có một số ít hồ sơ trên hệ thống quá hạn, nguyên nhân là do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid19 trong những năm 2021, 2022; một số ít hồ sơ khác do lỗi hệ thống trong quá trình chạy thử nghiệm Hệ thống thông tin 5 giải quyết TTHC Thành phố). Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc để sớm đạt tỷ lệ 100% TTHC được giải quyết sớm và đúng hẹn. Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến như sau: Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 88,7%; Tỷ lệ hồ sơ DVC được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt 56,8% (đạt 96% so với chỉ tiêu đề ra). Hằng năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của huyện và xã được quan tâm đầu tư, tin học hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia thành 03 tổ dành nhiều thời gian sôi nổi thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp thứ 19- Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khoá XXIII. Đồng chí Phùng Tân Nhị, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Đỗ Mạnh Hưng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã giải trình, tiếp thu các ý kiến thảo luận tại các Tổ, đồng thời triển khai một số nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025- 2023.

Đồng chí Dương Cao Thanh, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Dương Cao Thanh, Bí thư Huyện uỷ yêu cầu 6 tháng cuối năm 2024, các cấp, các ngành phải tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp, trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tập trung hoàn thành công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân vốn đầu tư công; Tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các ngành chức năng, các xã, thị trấn công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng trên địa bàn; Kiên quyết xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách; quyết tâm không để phát sinh vi phạm trên địa bàn. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân, không để khiếu kiện vượt cấp, phức tạp; nhất là trong thời điểm chuẩn bị Đại hội đảng các cấp sắp tới; tập trung thực hiện hoàn thành các nội dung kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trên địa bàn huyện; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính theo yêu cầu Chỉ thị 24 của Thành ủy và Kế hoạch của Huyện ủy; Hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025 đối với 3 xã theo quy định, đảm bảo ổn định tình hình chính trị, tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bộ máy cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã mới được thành lập hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và chuẩn bị tốt cho việc đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Huyện, hạn chế tối đa các vụ cháy và thiệt hại do các vụ cháy, nổ, sạt lở đất gây ra; Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định; nhất là quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tiểu ban, tổ giúp việc tiểu ban trong việc tham mưu thực hiện các nội dung Đại hội, nhất là tiểu ban văn kiện và tiểu ban nhân sự./.

Lê Thu

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 1050
Lượt truy cập trong tuần: 9316
Lượt truy cập trong tháng: 101768
Lượt truy cập trong năm: 905932
Tổng số lượt truy cập: 61174502

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang