ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội nghị trực tuyến về học tập các chuyên đề tháng 12 do Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai
Ngày đăng 14/12/2018 | 21:09  | Lượt xem: 167

Sáng ngày 14/12/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến về học tập các chuyên đề tháng 12 do Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai tới các cán bộ chủ chốt của huyện.

Hội nghị đã truyền đạt các nội dung: tổng quan tình hình kinh tế - xã hội của Đất nước ta trong năm 2018, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2018; Những nội dung cốt lõi của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP), những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các đại biểu được học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“. Với mục đích, yêu cầu của việc học tập năm 2019 nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

Hồng Đạt

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 192
Tổng số truy cập: 27951871

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang