ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Huyện ủy Ba Vì: Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Đảng bộ huyện năm 2018
Ngày đăng 17/11/2018 | 08:08  | Lượt xem: 213

Ngày 16/11/2018, Huyện ủy Ba Vì đã tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Đảng bộ huyện năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hà – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Đ/c Nguyễn Văn Hà – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, thực hiện Quy định số 132 – QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về “việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”, Hướng dẫn số 16- HD/BTCTW, ngày  24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 105 – KH/TU, ngày 24/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”, Huyện ủy Ba Vì đã ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai công tác điểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm.

 

Trong đó, yêu cầu rõ các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm; đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ và phong cách, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

 

Một số lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng: Đánh giá, xếp loại tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau; tập thể lãnh đạo, quản lý trước, cá nhân thành viên sau. Đảng viên là công chức, viên chức thực hiện đánh giá chất lượng sau khi có kết quả đánh giá công chức, viên chức.  Cấp có thẩm quyền thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tới đối tượng đánh giá và tập thể, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng đánh giá. Đối với tập thể lãnh đạo, quản lý, nội dung kiểm điểm gồm: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên. Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị; các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng./.

                                                                                    Diệu Thu

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 190
Tổng số truy cập: 31426044

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang