ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

MTTQ huyện Ba Vì tích cực tham gia xây dựng chính quyền năm 2018
Ngày đăng 10/12/2018 | 08:30  | Lượt xem: 166

Trong năm 2018, thực hiện vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ huyện Ba Vì và các tổ chức thành viên đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, phối hợp tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước… góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện; tích cực tham gia các hoạt động theo quy định của Nhà nước và pháp luật.

Ủy ban MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Tập trung vào đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc, lập thành tích chào mừng các sự kiện của đất nước, Thủ đô, chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành lập huyện Ba Vì (16/7/1968 - 26/7/2018) với những nội dung thiết thực, phù hợp với thực tiễn; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai thực hiện tốt phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết gắn bó cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện,...Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện và Thành phố gắn với chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2018.

Triển khai thực hiện tốt Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Năm 2018, toàn huyện213/213 thôn và 31/31 xã, thị trấn đều tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân với tổng số 32.313 lượt đại biểu đến dự/43.006 lượt đại biểu được mời. Tỷ lệ đại biểu dự hội nghị ở các thôn trung bình đạt 73,2%, ở cấp xã trung bình đạt 93,2%. Có tổng số 1.329 lượt đại biểu tham gia góp ý tại các hội nghị nhằm bạn bạc, đưa ra các sáng kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Năm 2018, có 10 làng được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 107% KH, 18 làng công nhận lại, đạt tỷ lệ 71,36%. Tỷ lệ hộ GĐVH đạt 87% . Cơ quan, đơn vị văn hóa mới 6 đơn vị, bằng 100%KH, nâng tổng số 88 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; tỷ lệ hỏa táng đạt người quá cố đạt 52,6% (tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2017), tiêu biểu như: Ba Trại (15/16 ca, đạt 93,8%), Thái Hòa (16/19 ca, đạt 84,2%), Khánh Thượng (9/11ca, đạt 81,8%), Phú Phương (12/15 ca, đạt 80%). Tuyên truyền vận động, 2 xã  (Chu Minh, Phú Cường) phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2018. Tập trung vận động các xã duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới gắn với trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị. Triển khai kế hoạch lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đối với các xã hoàn thành nông thôn mới 2018.

Đ/c Vũ Hồng Khanh - UVTV Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố cùng các đ/c lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ VN huyện Ba Vì, lãnh đạo xã Yên Bài thăm và kiểm tra hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ xây nhà năm 2018 tại xã Yên Bài

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, MTTQ huyện xây dựng Kế hoạch triển khai vận động quỹ “Vì người nghèo” và giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch Thành phố giao. Năm 2018, Quỹ "Vì người nghèo" 2 cấp huyện Ba Vì đã tiếp nhận tổng số tiền là 4,668 tỷ đồng (trong đó, quỹ cấp Thành phố hỗ trợ 2 tỷ đồng, quỹ cấp huyện (tính đến ngày 10/10/2018) đã vận động được 1,486 tỷ đồng, đạt 185% kế hoạch, quỹ cấp xã vận động được 1,247 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch). Quỹ đã hỗ trợ 5,51 tỷ đồng giúp 630 hộ nghèo xây dựng và sửa chữa nhà ở; trích 280 triệu đồng đồng để tặng quà cho hộ nghèo, giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, giúp học sinh nghèo có điều kiện học tập.

Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, thị trấn đã tích cực Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công; giám sát thực hiện cải cách hành chính; thực hiện năm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị; tổ chức giám sát 131 cuộc phát hiện 3 vụ vi phạm, Ban GSĐTCCĐ giám sát 128 cuộc, kịp thời kiến nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công xử lý 02 vụ nhằm nâng cao chất lượng công trình. Phối hợp giám sát 33 vụ trong đó 2 vụ về trật tự xây dựng, 15 vụ về quản lý đất đai và 15 vụ về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức 20 hội nghị phản biện xã hội; Tổ chức giám sát 02 chuyên đề về việc hỗ trợ hộ nghèo xây, sửa nhà ở năm 2018 trên địa bàn huyện Ba Vì và việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn Huyện.

Duy trì tốt việc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Qua các hội nghị tiếp xúc cử tri đã tổng hợp được nhiều ý kiến, nội dung cử tri quan tâm như: xây dựng nông thôn mới; tạo công ăn việc làm; vệ sinh môi trường; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; rà soát hộ nghèo; bình xét hộ gia đình văn hóa… Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở chú trọng triển khai, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Những kết quả đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh đã góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra.

Phan Hoa

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 195
Tổng số truy cập: 27952079

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang