ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Triển khai hiệu quả Kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Ngày đăng 06/05/2021 | 08:09  | Lượt xem: 200

Nhằm nâng cao nhận thức và lý luận chính trị, các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trang bị và cập nhật những kiến thức, nghiệp vụ về công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực và kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện Ba Vì; Ngày 15/4/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 47- KH/HU, về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác thuộc huyện Ba Vì năm 2021.

 Chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng được Huyện ủy xác định  là một nội dung quan trọng nhằm tạo nguồn phát triển số lượng đảng viên của Đảng bộ huyện

(Hình ảnh học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa V/2021)

           Theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng của huyện tập trung thực hiện những nội dung cơ bản, trọng tâm: Đào tào, bồi dưỡng về lý luận chính trị, phổ biến, quán triệt triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng chương trình Trung cấp chính trị (đơn vị phối hợp trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong), chương trình lý luận chính trị cho đối tượng là đảng viên mới, đối tượng kết nạp Đảng; Bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức, kỹ năng chuyên môn về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

 Trong năm 2021, tổng số Chương trình đào tạo, bồi dưỡng của 02 khối Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện với tổng số 37 chương trình gồm 43 lớp. Trong đó khối Huyện ủy 17 chương trình, với 30 lớp, tổng số 3.544 học viên; các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện 20 Chương trình, với 26 lớp, tổng số 2.813 học viên. Đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng là viên chức khối đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tổng hợp, tham mưu đề xuất bổ sung kế hoạch khi Thành phố có Quyết định phê duyệt bổ sung.

 Để triển khai hiệu quả chương trình đào tạo bồi dưỡng năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu: các Ban Đảng Huyện ủy, các phòng, ban ngành liên quan tăng cường công tác tham mưu theo chức năng nhiệm vụ, làm tốt công tác phối hợp trong triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch. Phối hợp chặt chẽ với trung tâm Chính trị huyện tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng các Quy định, Quy trình,  yêu cầu về tiêu chuẩn, đối tượng, kinh phí phục vụ đào tạo bồi dưỡng. Các cơ sở Đảng trực thuộc, cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn làm tốt công tác phối hợp để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của huyện đã đề ra./.

Phùng Đăng Hường (tổng hợp)

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 2105
Lượt truy cập trong tuần: 172690
Lượt truy cập trong tháng: 493836
Lượt truy cập trong năm: 3179787
Tổng số truy cập: 50409678

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang