Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xác nhận việc trình báo đường thuỷ nội địa hoặc trình báo đường thuỷ nội địa bổ sung Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
2 Xoá Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thuỷ nội địa Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
9 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thuỷ nội địa Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
10 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thuỷ nội địa Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
11 Cho phép trường THCS hoạt động trở lại Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
12 Cho phép trường THCS tổ chức hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
13 Thành lập trường THCS công lập hoặc cho phép thành lập trường THCS tư thục Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
14 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
15 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
16 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
17 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
18 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
19 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập tư thục Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
20 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo