Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Loại thủ tục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan thực hiện Phòng Giáo dục - Đào tạo
Trình tự thực hiện

1. Nộp hồ sơ: Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị bộ hồ sơ theo quy định, nộp trực tiếp tại BPMC UBND huyện, hoặc nộp trực tuyến trên trang web Dịch vụ công trực tuyến.

2. Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ: BPMC UBND huyện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy trình QT-UBND-06, bàn giao hồ sơ cho Phòng GD&ĐT.

3. Thẩm định hồ sơ:

Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế.

- Trường hợp hồ sơ, cơ sở không đáp ứng yêu cầu: thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 10 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm: thông báo cho tổ chức, cá nhân không quá 10 ngày kể từ ngày viết biên nhận.

- Trường hợp đạt yêu cầu: tiến hành bước tiếp theo.

4. Dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ: Chuyên viên dự thảo Quyết định cấp phép hoạt động trở lại cho trường tiểu học công lập (hoặc trường tiểu học tư thục), trình lãnh đạo Phòng ký duyệt.

5. Phê duyệt: Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, ký Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại.

6. Hoàn thiện hồ sơ và bàn giao kết quả:

Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận văn thư đóng dấu văn bản và ký bàn giao kết quả về BPMC UBND huyện.

Lưu hồ sơ theo dõi.

7. Trả kết quả: BPMC UBND huyện vào sổ theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Ba Vì: Địa chỉ: Số 252, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại.

b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra.

c) Biên bản kiểm tra.

Thời hạn giải quyết 17 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện

- Trường tiểu học.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại.
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Sau thời hạn bì đình chỉ, nếu trường tiểu học đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ và có hồ sơ theo quy định  đề nghị được hoạt động trở lại được Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.

Cơ sở pháp lý

1. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
2. Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
3. Quyết định số 4623/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giáo dục và đào tạo
4. Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019.
5. Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.