Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh.
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động - Thương binh, Xã hội
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động - Thương binh, Xã hội
Trình tự thực hiện

- UBND cấp xã, thị trấn, công dân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Huyện.

- Phòng LĐ TB&XH nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo phiếu hẹn cho tổ chức công dân.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện tại địa chỉ số 252 đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội
Thành phần số lượng hồ sơ

- Bản khai hưởng mai táng phí của thân nhân Cựu chiến binh (mẫu số 1b)

- Giấy chứng tử (bản sao)

- Công văn (mẫu số 2b) và danh sách đề nghị hưởng mai táng phí của UBND xã, thị trấn (mẫu số 4b)

- Giấy tờ liên quan chứng minh là người có thời gian tham gia kháng chiến chống Pháp

- Số lượng: 01 bộ.

tải về

Thời hạn giải quyết - 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày - Phòng LĐ TB&XH: 4 ngày. - Sở LĐTBXH: 10 ngày
Đối tượng thực hiện - Tổ chức, cá nhân.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Quyết định.
Lệ phí - Không có.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Không.
Cơ sở pháp lý

- TT 05/2013/TT-BLĐTBXH,

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2013,

- Pháp lệnh Cựu chiến binh.