Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Điều chỉnh nơi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng Bảo trợ xã hội (chuyển đến hoặc chuyển đi trong huyện và trong thành phố).
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động - Thương binh, Xã hội
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động - Thương binh, Xã hội
Trình tự thực hiện

- UBND cấp xã, thị trấn, công dân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Huyện.

- Phòng LĐ TB&XH nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo phiếu hẹn cho tổ chức công dân.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện tại địa chỉ số 252 đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Đối tượng chuyển đi:

 - Công văn của UBND xã gửi phòng LĐTBXH

 - Đơn đề nghị chuyển nơi nhận trợ cấp xã hội hàng tháng ( theo mẫu)

- Bản sao sổ hộ khẩu.

2. Đối tượng chuyển đến:

- Giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của UBND huyện ( nơi đang hưởng cũ)

- Quyết định thôi trả trợ cấp của nơi hưởng cũ;

- Bản sao sổ hộ khẩu;

- Hồ sơ gốc được duyệt hưởng trợ cấp nơi hưởng cũ ( huyện cũ đang hưởng)

- Số lượng: 01 bộ

Tải về

Thời hạn giải quyết - 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày - Phòng LĐ TB&XH: 9 ngày.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Quyết định
Lệ phí - Không có.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

-  Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

-  Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội.