Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
101 Cấp phép lập quy hoạch thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
102 Cấp GPXD công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
103 Cấp lại GPXD thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
104 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật/Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh (công trình xây dựng cơ bản do UBND huyện làm Chủ đầu tư hoặc Quyết định đầu tư) Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
105 Cấp GPXD cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
106 Thẩm định đồ án quy hoạch/ Thẩm định điều chỉnh đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
107 Cấp giấy phép di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
108 Cấp GPXD cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
109 Cung cấp thông tin, giới thiệu địa điểm lập quy hoạch thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
110 Gia hạn GPXD thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
111 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
112 Cấp hạ độ cao vỉa hè thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
113 Cấp GPXD công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
114 Cấp GPXD công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
115 Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
116 Cấp phép sử dụng tạm, vỉa hè ngoài mục đích giao thông thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
117 Điều chỉnh GPXD do UBND cấp huyện cấp Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
118 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
119 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
120 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp