Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
161 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Phòng Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
162 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Phòng Văn hóa - thông tin Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
163 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Phòng Văn hóa - thông tin Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
164 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Phòng Văn hóa - thông tin Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
165 Cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động Phòng Văn hóa - thông tin Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
166 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Phòng Văn hóa - thông tin Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
167 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Phòng Văn hóa - thông tin Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
168 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Phòng Văn hóa - thông tin Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
169 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản Phòng Văn hóa - thông tin Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
170 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Phòng Văn hóa - thông tin Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
171 Xin cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức. Phòng Y tế Lĩnh vực Y tế
172 Xin cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân. Phòng Y tế Lĩnh vực Y tế
173 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Phòng Y tế Lĩnh vực Y tế
174 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế. Phòng Y tế Lĩnh vực Y tế
175 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc hợp tác xã và hộ kinh doanh Phòng Kinh tế Lĩnh vực Công thương
176 Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế Lĩnh vực Công thương
177 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc hợp tác xã và hộ kinh doanh Phòng Kinh tế Lĩnh vực Công thương
178 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế Lĩnh vực Công thương
179 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế Lĩnh vực Công thương
180 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc hợp tác xã và hộ kinh doanh Phòng Kinh tế Lĩnh vực Công thương