ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Huyện ủy Ba Vì chỉ đạo sơ kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm làm tốt công tác xây dựng Đảng

Ngày đăng 30/06/2021 | 08:45  | Lượt xem: 401
Nhằm đánh giá toàn diện kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối...

Triển khai hiệu quả Kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Ngày đăng 06/05/2021 | 08:09  | Lượt xem: 609
Nhằm nâng cao nhận thức và lý luận chính trị, các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trang bị và cập nhật những kiến thức, nghiệp vụ về công tác Đảng, Mặt...

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (Khóa XVII), nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng 22/04/2021 | 03:03  | Lượt xem: 723
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (Khóa XVII), nhiệm kỳ 2020 - 2025.

6 Chương trình của Huyện ủy Ba Vì, giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 31/12/2020 | 09:02  | Lượt xem: 928
6 Chương trình của Huyện ủy Ba Vì, giai đoạn 2021-2025

Huyện Ba Vì tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII

Ngày đăng 28/03/2021 | 05:41  | Lượt xem: 1442
Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII...

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 412
Lượt truy cập trong tuần: 32995
Lượt truy cập trong tháng: 152706
Lượt truy cập trong năm: 1191454
Tổng số truy cập: 55683511

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang