HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Đảng bộ xã Tản Hồng: Điểm sáng về thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo Bác” của Đảng bộ huyện Ba Vì
Ngày đăng 21/06/2016 | 14:41  | Lượt xem: 828

Đảng bộ xã Tản Hồng: Điểm sáng về thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo Bác” của Đảng bộ huyện Ba Vì

5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã Tản Hồng đã luôn gắn nhiệm vụ thực hiện và làm theo Bác, gắn với việc xây dựng nông thôn mới, thực hiện nhiệm vụ chính trị  ở địa phương. Đảng bộ xã có 477 Đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ trực thuộc và 1 Đảng bộ bộ phận. Trong 5 năm qua, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo về thực hiện cuộc vận động, xây dựng các chương trình kế hoạch thực hiện cuộc vận động cũng như tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề hàng năm.

 

Đảng bộ Tản Hồng đã huy động nhân dân hiến hơn 188 nghìn m2 đất để xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng

 Hàng năm thông qua các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo ra sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, tình làng nghĩa xóm được phát huy, tính đoàn kết trong cộng đồng dân cư được khơi dậy, không còn tư tưởng cục bộ, bè phái, ý thức, trách nhiệm của cán bộ Đảng viên và nhân dân được nâng lên. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Tản Hồng đã luôn gắn cuộc vận động này với phương châm “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”. 5 năm qua, kinh tế xã Tản Hồng luôn đạt mức tăng trưởng 12% đến 13%, thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 13,5 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2015 đã đạt 29,5 triệu đồng/người/năm. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, nếu năm 2011 đạt 5 tiêu chú thì đến năm 2014, xã đã hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới. Điểm sáng nữa trong công tác xây dựng nông thôn mới ở Tản Hồng là trong công tác dồn điền đổi thửa đã huy động nhân dân hiến hơn 188 nghìn m2 đất để xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng và hơn 30 nghìn mét vuông đất để làm nghĩa trang nhân dân. Các công trình nhân dân đã đóng góp được 11.947 ngày công trị giá hơn 11 tỷ đồng. Ngoài ra nhân dân đã ủng hộ, công đức bằng tiền để tu sửa các công trình văn hóa, tâm kinh trên 500 triệu đồng/năm. Nhân dân phấn khởi vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, trong quá trình tổ chức thực hiện đã khơi dạy khối Đại đoàn kết toàn dân, do đó không có tình trạng đơn thư, khiếu kiện, đông người, vượt cấp. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đã nêu cap tinh thần gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, cán bộ, đảng viên được giao nhiệm vụ từng vị trí công tác, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, tính tự giác, kỷ luật trong Đảng. Trong những năm qua, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã vận động nhân dân thực hiện tốt văn minh trong việc cưới, tang, mừng thọ và lễ hội. Đó là việc người dân đã tổ chức việc cưới đơn giản, mỗi đám chỉ từ 50 mâm đến 70 mâm cỗ, không mời khách tràn lan, việc mừng thọ chủ yếu là nội bộ con cháu, 5 đến 7 mâm cỗ, việc hỏa táng đã đi vào lòng dân, khi số ca hỏa táng ở Tản Hồng ngày một tăng trong những năm gần đây. Số hộ gia đình văn hóa ở Tản Hồng hàng năm từ 85% đến 90%, hộ nghèo giảm từ 1 đến 2%, an ninh trật tự được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tỷ lệ học sinh khá và giỏi hàng năm đều đạt 60% đến 70%, hàng năm có từ 55 đến 65 em thi đỗ vào các trường Đại học, cao đẳng. Trường Tiểu học luôn giữ vững trường Chuẩn quốc gia. Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động, những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ xã Tản Hồng rút ra trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền, sự phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách của pháp luật của Nhà nước. Cụ thể hóa các chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào thực tiễn của địa phương nhằm dễ làm, dễ hiểu để toàn thể cán bộ và nhân dân thực hiện đúng trọng tâm chuyên đề; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và nhân rộng các điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, động viên, khen thưởng, kịp thời cũng như xử lý những trường hợp thiếu gương mẫu, triển khai thực hiện không nghiêm túc xuyên tạc các biểu hiện, quan lieu, tham nhũng, lãng phí.

Có thể nói với cách làm việc cụ thể, thiết thực xã Tản Hồng đã làm tốt cuộc vận động, huy động sức dân hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 390
Lượt truy cập trong tuần: 26183
Lượt truy cập trong tháng: 130905
Lượt truy cập trong năm: 6365572
Tổng số truy cập: 44845141

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang