HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị
Ngày đăng 07/04/2017 | 09:44  | Lượt xem: 978

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị

  Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 64-KH/HU, ngày 18/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; Ngày 1/3/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 12- HD/BTG hướng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác năm 2017.

Bác Hồ thăm và nói chuyện với đồng bào xã Cam Thượng - Ba Vì đang thực tập chống lụt  ngày 8/7/1958 (Ảnh sưu tầm)

Theo đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đối với từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan Đảng, MTTQ, các đoàn thể có mấy điểm trọng tâm đó là:

Thứ nhất, Nội dung học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được đưa vào nội dung sinh hoạt hàng tháng (sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, cơ quan, đơn vị). Các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cần chủ động lựa chọn, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên, liên tục.

  Thứ 2, Từng cá nhân xây dựng kế hoạch tu dưỡng hàng năm và báo cáo trước chi bộ (nếu chưa là đảng viên thì báo cáo lãnh đạo cơ quan) để xin ý kiến. Chi bộ (hoặc lãnh đạo cơ quan) thảo luận cho ý kiến đóng góp bổ sung, điều chỉnh. Hàng tháng, trong sinh hoạt chi bộ (hoặc sinh hoạt cơ quan), Chi bộ (hoặc tập thể cơ quan) tham gia đóng góp ý kiến.  Cuối năm, cá nhân báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện với chi bộ (hoặc cơ quan). Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên, công chức, viên chức , đoàn viên , hội viên.

 Thứ 3, Ban Thường vụ các cấp ủy rà soát, sửa đổi và xây dựng nội dung thực hiện các quy chế, quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về: chế độ đi công tác, làm việc với cơ sở, hội họp, lễ tân, sử dụng tài sản công... theo Quy định 101- QĐ/TW, ngày 6/7/2012 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Gắn với thực tiện tốt “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan trực thuộc thành phố Hà Nội” do UBND Thành phố ban hành ngày 25/01/2017.

 Thứ 4, Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có sức thuyết phục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ báo cáo viên các cấp (trong kế hoạch hằng năm, cần tập trung xây dựng nội dung tuyên truyền thiết thực, hiệu quả). Phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương "người tốt, việc tốt" trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

 Thứ 5, Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Coi trọng đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW hàng năm đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các chi bộ trực thuộc đảng ủy, các cơ quan, đơn vị phải trở thành một nội dung quan trọng gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của  địa phương, cơ quan, đơn vị.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 474
Lượt truy cập trong tuần: 26704
Lượt truy cập trong tháng: 131426
Lượt truy cập trong năm: 6366093
Tổng số truy cập: 44845662

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang