HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Huyện Ba Vì triển khai Kế hoạch Tổng kết 05 năm về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2011 - 2015
Ngày đăng 28/03/2016 | 16:04  | Lượt xem: 881

Huyện Ba Vì triển khai Kế hoạch Tổng kết 05 năm về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2011 - 2015

Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị Khóa XI, nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện viêc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện; làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 14/5/2011; Kế hoạch số 20, ngày 25/8/2011 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 33, ngày 27/10/2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì “về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2015”;

Thông qua đó tiếp tục cổ vũ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong  huyện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết lần thứ XII của Đảng và thiết thực kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tổ chức tổng kết yêu cầu cần được thực hiện nghiêm túc, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Các tập thể, cá nhân được lựa chọn, đề xuất biểu dương, khen thưởng phải thật sự tiêu biểu, xứng đáng là những tấm gương sáng, có sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện; nội dung tổng kết có tính tổng hợp, khái quát cao, chú trọng đánh giá việc thực hiện 8 nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị 03 của Bộ Chính Trị, Kế hoạch của Thành ủy và Huyện ủy Ba Vì, mức độ tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; Xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Chỉ thị này từ sau Đại hội XII của Đảng đến khi có quyết định mới. Nội dung tổng kết tập trung vào các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; việc tổ chức học tập các chuyên đề theo từng năm; công tác xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết XII của Đảng, giả quyết vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, đơn vị; tiếp tục thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh; giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Người; thực hiện chế độ kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về viêc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời dánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm, những kiến nghị, đề xuất trong thực hiện...

Thời gian tổng kết; cấp cơ sở, hoàn thành trước ngày 10/4/2016; cấp huyện, thời gian tổ chức hội nghị tổng kết trước ngày 20/4/2016. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã yêu cầu các phòng, ban, ngành liên qua, các cơ sở đảng nghiêm túc triển khai theo đúng nội dung, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và thời gian quy định trong kế hoạch ./.          

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 1134
Lượt truy cập trong tuần: 3068
Lượt truy cập trong tháng: 247138
Lượt truy cập trong năm: 7186980
Tổng số truy cập: 45666549

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang