HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên huyện Ba Vì theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngày đăng 03/03/2017 | 09:09  | Lượt xem: 1421

Xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên huyện Ba Vì theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất. Tư tưởng của Người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong kho tàng di sản Người để lại, tư tưởng về phát triển văn hóa xã hội với nội dung xuyên suốt là xây dựng lối sống văn hóa là một trong những nội dung có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Cả cuộc đời của Người là tấm gương sáng về thực hành lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ muôn đời sau noi theo.

Là một lãnh tụ vĩ đại, có tầm nhìn xa trông rộng, hơn ai hết, Người thấu hiểu vai trò vô cùng to lớn của tầng lớp thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và kiến thiết đất nước. Người khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”, từ đó Người đã chủ trương xây dựng lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên trên tất cả các mặt của đời sống xã hội và thể hiện rõ nhất trên một số lĩnh vực cơ bản cơ bản như:

- Trong lao động sản xuất, Hồ Chí Minh luôn động viên, khuyến khích thanh niên tích cực tham gia lao động và tăng gia sản xuất. Phải coi lao động là nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả của mỗi đoàn viên thanh niên, thông qua lao động mà con người trưởng thành hơn, hiểu biết hơn. Theo Người, lao động là vinh quang, lao động dù ngành nghề lĩnh vực gì cũng cao quý cả không có sự phân biện nghề nào là thấp kém và nghề nào là cao quý, Người cho rằng chỉ những ai lười lao động, coi khinh lao động thì mới là những người đáng phê phán. Người cũng yêu cầu đoàn viên thanh niên trong lao động cần phải tích cực tìm tòi, sáng tạo để nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Người nói: “chủ nghĩa xã hội chỉ có thể xây dựng được với sự giác ngộ đầy đủ và lao động sáng tạo của hàng chục triệu người”.

- Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Người chủ trương xây dựng cho đoàn viên thanh niên lối sống có hoài bão, có lý tưởng, có tinh thần yêu nước, dũng cảm, không ngại khó khăn gian khổ, kiên trì đấu tranh, hy sinh hết mình vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Hồ Chí Minh cho rằng “tinh thần yêu nước” là lẽ sống cao đẹp nhất, là lý tưởng của thanh niên, nó đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc và thanh niên phải làm cho tinh thần ấy biến thành những hành động cụ thể. Người nói “Trong mọi công việc, đảng viên và đoàn viên thanh niên phải làm gương mẫu để lôi cuốn nhân dân cùng tiến bộ”. Từ việc lớn đến việc nhỏ, thanh niên đều phải gương mẫu đi đầu, xứng đáng là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Bác dặn: “Không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”, “gian khổ thì đi trước, hưởng thụ sau mọi người”. Bên cạnh việc xây dựng còn phải đấu tranh chống lại những tư tưởng bảo thủ, lạc hậu, trì trệ cản trở sự phát triển, Người coi những tư tưởng đó là những sợi dây cột chân, cột tay đoàn viên thanh niên ta và phải vứt nó đi, muốn tiến bộ thì phải có tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ dám làm.

- Trong sinh hoạt, Người chủ trương xây dựng một lối sống văn minh, tiến bộ, giản dị, tiết kiệm cho đoàn viên thanh niên. Người khuyên thanh niên nên sống sao cho hợp lý, sạch sẽ, vừa tiết kiệm lại đảm bảo sức khỏe hợp vệ sinh.  Ngoài ra trong các sinh hoạt hàng ngày mỗi đoàn viên thanh niên phải biết tích kiệm, chi tiêu phải hợp lý, có kế hoạch, tránh bừa bãi, tiêu pha hoang phí. Tránh thoái xa hoa, lãng phí, phô trương, hình thức. Luôn tự đặt cho mình một kỷ luật chặt chẽ, có nền nếp trật tự, ngăn nắp, gọn gàng. Người yêu cầu thanh niên cần phải chấm dứt tục lệ cưới hỏi, ăn uống lu bù, vì như thế là xa xỉ, lãng phí, là tốn kém. Người cũng phê bình một số nơi thanh niên còn uống rượu nhiều, việc đó rất hại cho sức khỏe lại tốn kém tiền của.

(Ảnh: thanh niên huyện Ba Vì tham gia nạo vét kênh mương)

- Trong học tập và rèn luyện, là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng, là chủ nhân tương lai của đất nước, Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng cho thanh niên lối sống đề cao việc học tập và rèn luyện. Trong đó, Người chỉ rõ thanh niên muốn xứng đáng với vai trò là người chủ thì phải ra sức học tập và nhiệm vụ chính của thanh niên cũng là học tập. Người khẳng định: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em, trong đó có thanh niên. Theo Người đề cao việc học tập cũng chính là quá trình thanh niên thể hiện năng lực làm chủ của mình, năng lực làm chủ bản thân, năng lực phục sự Tổ quốc, phục sự nhân dân. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi, nên phải thường xuyên học và hành để tiến bộ không ngừng. Người căn dặn học phải đi đôi với hành tránh lối học vẹt, học gạo, sáo rỗng và việc học tập là suốt đời theo tinh thần của Lênin “Học, Học nữa, học mãi”.

Trong rèn luyện Người cho rằng bản thân mỗi thanh niên phải rèn luyện cả về mặt tinh thần và thực tế, thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, luôn giữ thái độ khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, không ngại khó khăn gian khổ, Người viết: “Thanh niên cần phải có tinh thần và gan dạ sáng tạo, cần phải có chí khí hăng hái và tinh thần tiến lên, vượt mọi khó khăn, gian khổ để tiến mãi không ngừng”. Đồng thời phải chống lại tâm lý tự tư tự lợi, chỉ lo lợi ích riêng và sinh hoạt riêng của mình. Chống tâm lý ham sung sướng và tránh khó nhọc. Chống thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay. Chống lười biếng, xa xỉ. Chống cách sinh hoạt ủy mị. Chống kiêu ngạo, giả dối, thích khoe khoang. Mỗi thanh niên phải thực hành đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Việc tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân phải được tiến hành thường xuyên, bền bỉ và lâu dài.

- Trong công việc, Hồ Chí Minh yêu cầu thanh niên phải biết tôn trọng và có ý thức kỷ luật lao động, đúng giờ giấc, không đi muộn về sớm. Trong thực hiện công việc, thanh niên phải luôn quý trọng thời gian, cần cù, siêng năng và làm việc một cách khoa học, ngăn nắp trật tự để tránh hao phí thời gian, lực lượng mà việc lại mau thành. Người viết: “Cách làm việc, phải siêng năng, có ngăn nắp, có tinh thần phụ trách, đã làm việc gì, thì làm cho kỳ được, làm đến nơi đến chốn. Chớ làm dối”. Người phê phán những thoái quen tự do, tùy tiện, gặp chăng hay chớ, thiếu kế hoạch, thiếu điều tra nghiên cứu, thiếu ngăn nắp trật tự, luộm thuộm, lề mề, chập chạp, không coi trọng thời gian, không cụ thể, không thiết thực, bảo thủ, trì trệ, thiếu nhìn xa trông rộng…  Người đòi hỏi thanh niên phải kiên quyết đấu tranh, khắc phục cho được những thoái quen trên.

 

- Trong ứng xử, Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên biểu hiện trong hai mối quan hệ ứng xử. Thứ nhất là trong quan hệ ứng xử giữ con người với con người, việc xây dựng lối sống văn hóa biểu hiện là đề cao tình yêu thương con người, đề cao tinh thần nhân đạo, nhân văn, coi trọng những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần đoàn kết, sống khiêm tốn, cầu thị, không tự cao tự đại, sống có lý, có tình, biết ơn những người đi trước… Thứ hai là quan hệ ứng xử với tự nhiên, biểu hiện ra là ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường sống trong lành, không xả rác bừa bãi, trồng cây gây rừng… có ý thức, trật tự ở nơi công cộng, luôn tôn trọng tập thể tôn trọng mọi người, có ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống, Người căn dặn: “việc bảo vệ rừng, cây cối trồng lên là rất quý báu cho nhân dân, cho nước”.

Như vậy, tư tưởng của Hồ Chí Mình về xây dựng lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên được thể hiện một cách đầy đủ, cụ thể, giản dị mà sâu sắc. Thông qua lối sống văn hóa mà chính bản thân Người suốt đời mẫu mực thực hành đã góp phần cụ thể hóa những quan điểm của người và trở thành tấm gương sáng về thực hành lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên huyện Ba Vì theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong những năm qua Huyện ủy – HĐND – UBND và các ban ngành đoàn thể trong toàn huyện đã không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu quả xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên trong toàn huyện, Nhờ vậy, đa số thanh niên trong huyện luôn nêu cao tinh thần yêu nước, yêu nhân dân, kiên định lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Họ đã và đang chứng tỏ bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm của mình, ra sức tu dưỡng, học tập và rèn luyện về mọi phương diện, xây dựng và hình thành lối sống lành mạnh, văn minh.

Tuy nhiên, dưới tác động của mặt trái kinh tế thị trường, sự thiếu nghiêm túc trong rèn luyện, tu dưỡng bản thân, còn một bộ phận không nhỏ thanh niên chưa có ý chí phấn đấu, thậm chí có những biểu hiện tiêu cực như phai nhạt lý tưởng, chạy theo lối sống buông thả, thích hưởng thụ, mục đích sống mang tính thực dụng cá nhân, có những hành vi vi phạm pháp luật… Chính vì vậy việc xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên huyện Ba Vì theo tư tưởng Hồ Chí Minh là việc làm vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Để nâng cao hiệu quả việc xây dựng lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên huyện Ba Vì theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nêu ngương người tốt, việc tốt qua đó góp phần nâng cao nhận thức và hình thành niềm tin, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, về lối sống văn hóa cho thanh niên trong huyện.

Hai làNâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự chung tay của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc xây dựng và tuyên truyền lối sống văn hóa cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh.  Qua đó khơi dậy những tiềm năng sáng tạo, tính tích cực chủ động trong mỗi thanh niên, tạo nền tảng vật chất vững chắc cho sự phát triển đời sống tinh thần của thanh niên trong toàn huyện.

Ba là, Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên huyện trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, sinh động để thu hút, tập hợp và vận động thanh niên, hướng họ vào những hoạt động đoàn thể bổ ích, tạo môi trường để thanh niên phát huy khả năng của mình, rèn luyện phấn đấu, tu dưỡng bản thân, xây dựng và hình thành lối sống văn hóa cho thanh niên

Bốn là, Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc tạo nền tảng tinh thần xã hội cho sự hình thành lối sống có văn hóa của thanh niên huyện Ba Vì. Củng cố và tăng cường hệ chuẩn mực giá trị, tạo cơ sở xã hội vững chắc cho sự hình thành những nhân tố tích cực. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh niênchú trọng giải quyết vấn đề việc làm cho thanh niên.

Năm là, Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện thanh niên, thông qua đó để xây dựng và hình thành lối sống văn hóa cho thanh niên.

Xây dựng lối sống văn hóa dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ khơi dậy và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, khắc phục sự suy thoái về đạo đưc, lối sống, hình thành và phát triển các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ và đó cũng chính là nhằm hình thành nên những lớp thanh niên có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị, có lối sống văn minh, lành mạnh, tiến bộ, góp phần tích cực vào việc xây dựng quê hương Ba Vì giàu đẹp, văn minh.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 486
Lượt truy cập trong tuần: 26646
Lượt truy cập trong tháng: 131368
Lượt truy cập trong năm: 6366035
Tổng số truy cập: 44845604

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang