HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn huyện
Ngày đăng 17/07/2020 | 08:12  | Lượt xem: 532

Ngày 16/7/2020, Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn huyện; Đồng chí Đinh Hải Bình - HUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có ông Chu Văn Liên - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban KTXH HĐND huyện, các thành viên trong đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND&UBND, Công an huyện.

Sau khi thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn huyện năm 2019 đối với các đơn vị chịu sự giám sát; các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo và đề nghị chỉnh sửa một số nội dung, câu từ cho phù hợp.

Theo báo cáo nêu, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn huyện được huyện quan tâm lãnh, chỉ đạo. Các phòng, ban chuyên môn, xã, thị trấn đã bám sát các văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện theo quy định của Luật, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các yêu cầu về hộ tịch, hộ khẩu đảm bảo đúng quy định, thủ tục theo luật hộ tịch và luật cư trú. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, hộ khẩu đã từng bước ổn định và đi vào nề nếp. Các cơ quan thực hiện việc đăng ký hộ tịch đã ý thức được trách nhiệm của mình, người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của giấy tờ hộ tịch, hộ khẩu nên không tùy tiện sửa chữa, thêm, bớt.huyện, xã, thị trấn đều bố trí cán bộ  chuyên trách. UBND huyện, xã, thị trấn quan tâm tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo giải quyết đúng và kịp thời các sự kiện hộ tịch, hộ khẩu, không có đơn thư, kiến nghị phản ánh. Kết quả năm 2019 trên địa bàn huyện đã thực hiện: 12.856 việc, trong đó: cấp huyện: 311 việc, xã, thị trấn: 12.545 việc về công tác hộ tịch; tiếp nhận và giải quyết: 13.009 hồ sơ (20.691 nhân khẩu) về hộ khẩu.

Tuy nhiên, công tác tham mưu ban hành văn bản lãnh chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn hạn chế. Chưa tổ chức hội nghị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác hộ tịch cho cán bộ tư pháp xã, thị trấn. Công tác sơ kết quý, 6 tháng còn chưa thường xuyên. Việc khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký khai sinh điện tử đạt tỷ lệ thấp. Số liệu hóa dữ liệu hộ tịch chưa được đồng bộ, mất nhiều thời gian để tra cứu. Hệ thống phần mềm và mạng internet hoạt động không ổn định. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chưa được chặt chẽ trong giải quyết thủ tục hành chính về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, hộ khẩu.

Kết luận cuộc họp, Đồng chí Đinh Hải Bình - HUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát tiếp thu, ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát. Trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị phòng Tư pháp, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, đồng thời giải quyết các vướng mắc để thực hiện tốt công tác quản lý về hộ tịch, hộ khẩu nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị, xã hội trên địa bàn huyện.

                                                                 Mai Phương

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 432
Lượt truy cập trong tuần: 29167
Lượt truy cập trong tháng: 15380
Lượt truy cập trong năm: 8497093
Tổng số truy cập: 46976662

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang