HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND huyện Ba Vì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7
Ngày đăng 16/11/2018 | 14:00  | Lượt xem: 348

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế hoạt động của HĐND. Căn cứ Thông báo số 130/TB-HĐND ngày 01/11/2018 của Thường trực HĐND huyện về nội dung, chương trình, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX.

Thường trực HĐND huyện Ba Vì tổ chức để đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX tại các đơn vị bầu cử như sau:

Nội dung, trình tự tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri:

Chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri: Tổ đại biểu HĐND huyện, đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn (nơi đặt địa điểm tiếp xúc cử tri).

Chương trình, nội dung tiếp xúc cử tri: Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn chủ trì hội nghị: Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu, chương trình, nội dung và cử thư ký ghi biên bản hội nghị. Đại biểu HĐND huyện báo cáo với cử tri (Thông báo dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XIX). Cử tri tham gia phát biểu ý kiến (Tập trung vào những vấn đề chung của huyện và của địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện). Đại diện UBND, các phòng ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn trả lời những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền. Đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện phát biểu, tiếp thu ý kiến của cử tri. Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn phát biểu kết thúc hội nghị.

Thành phần:

Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND, lãnh đạo các phòng, ban ngành của huyện.

Các xã, thị trấn nơi đặt địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và ít nhất 50 cử tri trực tiếp lao động sản xuất.

Các xã thuộc khu vực bầu cử: Đại diện lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, thị trấn.

 

Thời gian và địa điểm:

Thời gian

Đơn vị

bầu cử

Địa điểm

tiếp xúc cử tri

Lãnh đạo

và các phòng, ban huyện

8h00, ngày 21/11/2018

(Thứ Tư)

Số 1

Nhà VH thôn Víp,

xã Minh Quang

TT UBND, Uỷ ban MTTQ huyện, TC-KH, VHTT, Dân tộc

Số 2

Nhà VH thôn Quảng Phúc, xã Yên Bài

TT HĐND, UBND, Uỷ ban  MTTQ huyện, QLĐT, TT DS KHHGĐ

Số 3

Nhà VH thôn Thái Bạt 2, xã Tòng Bạt

TNMT, GD&ĐT, Ban QLDA, Trung tâm VHTT&TT

Số 4

Nhà VH thôn Vô Khuy,

xã Cẩm Lĩnh

TT Uỷ ban MTTQ huyện, Văn phòng HĐND&UBND, Kinh tế, Trung tâm PTQĐ

Số 5

Nhà VH thôn Cao Cương, xã Đông Quang

TT HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, Thanh tra NN, LĐTB&XH, Nội vụ

8h00, ngày 22/11/2018

(Thứ Năm)

Số 6

Nhà VH Chu Quyến 1, xã Chu Minh

TT UBND, Uỷ ban MTTQ huyện, GD&ĐT, Thanh tra NN, Kinh tế

Số 7

Nhà VH thôn Hạc Sơn, xã Châu Sơn

TT Uỷ ban MTTQ huyện, VHTT, TNMT, Văn phòng HĐND&UBND

Số 8

Nhà VH Tân Phong 3,

xã Phong Vân

TT UBND, Uỷ ban MTTQ huyện, Y tế, TCKH, LĐTB&XH

Số 9

Nhà VH thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng

TT Uỷ ban MTTQ huyện, Tư pháp, QLĐT, Nội vụ

Thường trực HĐND huyện đề nghị:

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn chủ trì, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri chuẩn bị địa điểm, mời đại biểu cử tri của địa phương, cử người ghi biên bản (có chữ ký của Thư ký và Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện) và tổng hợp báo cáo gửi đồng chí Tổ trưởng đại biểu HĐND huyện chuyển về Thường trực HĐND huyện qua Văn phòng HĐND&UBND huyện (đồng thời gửi báo cáo tổng hợp vào hòm thư: tonghop_hdndbavi@hanoi.gov.vn) trước 10h00 sáng ngày 23/11/2018 để kịp thời tổng hợp ý kiến cử tri phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX.

Văn phòng HĐND&UBND huyện Ba Vì

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 955
Lượt truy cập trong tuần: 1982
Lượt truy cập trong tháng: 246052
Lượt truy cập trong năm: 7185894
Tổng số truy cập: 45665463

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang