HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND huyện giám sát việc thực hiện các chính sách, hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch COVID-19
Ngày đăng 28/08/2021 | 10:48  | Lượt xem: 240

Căn cứ Chương trình công tác năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Thành phố và Huyện ủy Ba Vì, ngày 26/8/2021, Thường trực HĐND huyện Ba Vì ban hành Kế hoạch tổ chức giám sát tình hình thực hiện một số chế độ chính sách, mức chi đặc thù, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Với mục đích đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; các Nghị quyết của HĐND và Thường trực HĐND Thành phố về việc quy định một số chế độ chính sách, mức chi đặc thù, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, tổng hợp những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, xác định nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan, để có giải pháp thực hiện tốt, phát huy hiệu quả, tác dụng chính sách trong thời gian tới

Về nội dung, đối tượng, hình thức, thời gian giám sát; Nội dung giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định của thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố; các Nghị quyết của HĐND và Thường trực HĐND Thành phố về việc quy định một số chế độ chính sách, mức chi đặc thù, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện từ thời điểm ban hành Nghị quyết đến ngày 05/9/2021 (cập nhật đến ngày giám sát). Đối tượng là UBND huyện; Các ngành: Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng chính sách huyện; Các đơn vị sự nghiệp, Doanh nghiệp;  UBND các xã, thị trấn. Hình thức, kết hợp giám sát giám sát trực tiếp và giám sát qua báo cáo. Thời gian giám sát trực tiếp: Năm 2021 (Lịch giám sát cụ thể của Thường trực HĐND huyện sẽ có thông báo sau).

Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn xây dựng báo cáo bằng văn bản gửi về Thường trực HĐND huyện (qua văn phòng HĐND&UBND huyện) và gửi email: tonghop_hdndbavi@hanoi.gov.vn xong trước ngày 06/9/2021.

Thường trực HĐND huyện đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện./.

    Văn phòng HĐND&UBND huyện Ba Vì

Kế hoạch số 11/KH-HĐND

Quyết định số 89/QĐ-HĐND

Thông kê truy cập

Đang online: 1811
Lượt truy cập trong tuần: 78279
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 5726963
Tổng số truy cập: 52956855

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang