HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 28/06/2018 | 10:50  | Lượt xem: 202

Lịch tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế hoạt động, Chương trình công tác của HĐND huyện năm 2018.

Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị để đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX tại các đơn vị như sau:

I - NỘI DUNG, TRÌNH TỰ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI:

1. Chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri: Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn (nơi đặt địa điểm tiếp xúc cử tri).

2. Chương trình, nội dung tiếp xúc cử tri:

2.1. Thường trực Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn chủ trì hội nghị: Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần, chương trình, nội dung và cử thư ký ghi biên bản hội nghị.

2.2.  Đại biểu HĐND huyện báo cáo với cử tri về:

 - Kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX.

- Kết quả tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và trong kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XIX của UBND huyện.

2.3. Cử tri tham gia phát biểu ý kiến (Tập trung vào những vấn đề chung của huyện và của địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện).

2.4. Đại diện UBND, các phòng ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn trả lời những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền.

2.5. Đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện phát biểu, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2.6. Thường trực UBMTTQ xã, thị trấn phát biểu kết thúc hội nghị.

II - THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Từ 8h00 ngày 02/07/2018 (Thứ Hai)

2. Địa điểm: Tại Hội trường trụ sở HĐND&UBND xã đặt địa điểm tiếp xúc cử tri.

III - LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI:

 

Đơn vị

bầu cử

Địa điểm

tiếp xúc cử tri

Lãnh đạo

và các phòng,

ban huyện

Đại biểu HĐND huyện

Số 1

Hội trường Trụ sở HĐND&UBND

 xã Khánh Thượng

TT UB MTTQ huyện, TC-KH, TT DS KHHGĐ

- Ông Lưu Quang Ngọc

- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

- Ông  Đỗ Quang Trung

- Bà Nguyễn Thị Phương Loan

- Ông Đinh Công Ngư

Số 2

Hội trường Trụ sở HĐND&UBND

 xã Vân Hòa

TT UB MTTQ huyện, VHTT, Dân tộc

- Ông Nguyễn Văn Hà

- Ông Lê Khắc Nhu

- Ông Nguyễn Mạnh Thản

- Ông Lê Hoàng Vinh

- Ông Nguyễn Tiến Tha

Số 3

Hội trường Trụ sở HĐND&UBND

 xã Thuần Mỹ

TT UB MTTQ huyện, LĐ TB&XH

- Ông Đỗ Mạnh Hưng

- Ông Lê Hào Quang

- Ông Nguyễn Bá Minh

- Ông Nguyễn Quang Thắng

Số 4

Hội trường Trụ sở HĐND&UBND

 xã Phú Sơn

TNMT, GD&ĐT

- Ông Nguyễn Văn Hải

- Ông Phùng Huy Hiền

- Bà Đặng Thị Nguyệt Hoa

- Ông Trần Anh Tuấn

Số 5

Hội trường Trụ sở HĐND&UBND

 xã Cam Thượng

TT UB MTTQ, Kinh tế, Y tế

- Ông Hà Xuân Hưng

- Ông Nguyễn Đức Thịnh

- Ông Nguyễn Văn Mễ

- Bà Đỗ Thị Xuân Hoan (Thích Đàm Lộc)

Số 6

Hội trường Trụ sở HĐND&UBND

 xã Minh Châu

TT UB MTTQ huyện, QLĐT, Ban QLDA

- Bà Ngô Thị Bích Thảo

- Ông Nguyễn Hoàng Cường

- Bà Đỗ Thị Thúy Hằng

- Ông Tạ Ngọc Qúy

- Bà Phùng Thị Hoàn

Số 7

Hội trường Trụ sở HĐND&UBND

 xã Tản Hồng

TT UB MTTQ huyện, Thanh tra, Trung tâm VHTT&TT

- Ông Kiều Quang Phương

- Ông Nguyễn Đình Dần

- Ông Đinh Hải Bình

- Ông Phương Văn Liểu

- Bà Nguyễn Thị Thu Oanh

Số 8

Hội trường Trụ sở HĐND&UBND

 xã Phú Cường

TT UB MTTQ huyện, Tư pháp, Trung tâm PTQĐ

- Ông Chu Văn Liên

- Ông Nguyễn Lê Dũng

- Ông Phùng Ngọc Oanh

- Bà Nguyễn Thị Thu Minh

Số 9

Hội trường Trụ sở HĐND&UBND

 xã Vật Lại

TT UB MTTQ huyện, Nội vụ, Văn phòng

- Ông Bạch Công Tiến

- Ông Phùng Tân Nhị

- Ông Đỗ Anh Sơn

- Bà Phạm Thị Thanh Nhuệ

- Bà Phan Thị Hải Yến

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 151
Tổng số truy cập: 27943161

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang