HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nhìn lại hoạt động HĐND huyện Ba Vì năm 2020
Ngày đăng 01/02/2021 | 14:38  | Lượt xem: 160

Năm 2020 là năm cuối hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Với vai trò là cơ quan dân cử, HĐND huyện Ba Vì đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong năm qua.

Trong năm 2020, Thường trực HĐND huyện đã chuẩn bị và tổ chức thành công 08 kỳ họp, trong đó có 06 kỳ họp chuyên đề, 2 kỳ họp thường lệ, để thông qua các Nghị quyết liên quan đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội, quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác quy hoạch;... ban hành các Nghị quyết đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thể thức theo quy định của Pháp luật.

Hoạt động tiếp xúc cử tri của các Tổ Đại biểu HĐND huyện Ba Vì ngày càng hiệu quả

Để các kỳ họp diễn ra đạt kết quả, Thường trực HĐND huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ủy ban MTTQ VN huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung đáp ứng yêu cầu, đúng quy định của pháp luật. Nội dung kỳ họp được thống nhất trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Huyện ủy và nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, những vấn đề quan trọng được cử tri và Nhân dân trong huyện quan tâm. Các nội dung trình kỳ họp được UBND huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị khá chu đáo, cơ bản đáp ứng về nội dung và đảm bảo thời gian. Các Ban HĐND huyện đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thẩm tra các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Để đảm bảo tính toàn diện, hệ thống của các nội dung thẩm tra, các Ban HĐND huyện đã tích cực tổ chức khảo sát thực tế về những vấn đề sẽ thẩm tra, do vậy, chất lượng báo cáo thẩm tra được nâng lên, thể hiện rõ quan điểm, tính phản biện cao, cung cấp nhiều thông tin để đại biểu thảo luận, quyết định. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp, thảo luận tích cực đối với các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Kỳ họp thường kỳ đã dành thời gian thỏa đáng để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm. Tất cả nội dung chất vấn được Thường trực HĐND huyện tổng hợp, gửi đến UBND và các cơ quan được chất vấn để chuẩn bị. Nội dung trả lời chất vấn của UBND và các cơ qaun lien quan được trả lời đúng thời gian quy định.  Đặc biệt 6 kỳ họp chuyên đề đã được tổ chức rất kịp thời, đáp ứng đúng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn theo quy định của Luật; HĐND huyện đã xem xét, ban hành những Nghị quyết quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội như: Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch sử dụng đất, công tác xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện kiện toàn, bổ sung công tác nhân sự. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp để thông qua đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn, được đại biểu thống nhất cao. Các Nghị quyết sau khi được thông qua, ban hành, UBND huyện đã triển khai đến các cấp, các ngành, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị và nhân dân, tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt với quyết tâm cao, tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, huyện và các đơn vị, địa phương tập trung công tác phòng, chống dịch, HĐND huyện vẫn vượt qua khó khăn để làm tốt công tác giám sát. Trong năm đã tổ chức 9 đợt giám sát, khảo sát về thực hiện các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách và các khoản thu khác trên địa bàn huyện; Công tác quản lý Nhà nước và phát triển du lịch; Công tác đầu tư công, đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp; Công tác quản lý Nhà nước về xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn huyện... Thông qua các cuộc giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đánh giá sát hơn về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND, việc thi hành pháp luật của cơ quan Nhà nước ở địa phương và cơ sở; đồng thời phát hiện và kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý giúp công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Đến nay, đa số kiến nghị được UBND huyện và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

Các kỳ họp HĐND huyện Ba Vì diễn ra theo đúng trình tự

Với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Thường trực HĐND huyện thường xuyên giám sát các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND huyện. Qua giám sát nhận thấy năm 2020, UBND huyện đã có nhiều cố gắng tập trung chỉ đạo, điều hành các cấp, ngành thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2020.

 Năm 2020 tổng giá trị sản xuất ước đạt 30.600 tỷ đồng; xây dựng NTM có thêm 3 xã về đích; Chương trình OCOP có thêm 38 sản phẩm được công nhận; các mặt công tác về Thương mại, dịch vụ, du lịch; Công nghiệp – TTCN, Xây dựng; Khoa học – Công nghệ được quan tâm phát triển; Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, nước sạch nông thôn được chú trọng triển khai; Thu ngân sách đạt cao nhất từ trước tới nay với tổng thu trên 500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm; Công tác tiếp dân, thanh tra, tư pháp; Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền; Thi đua khen thưởng; An ninh – quốc phòng được tập trung thực hiện. Thường trực HĐND phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện chuẩn bị tốt các điều kiện để đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước và sau kỳ họp, để thông báo với cử tri về nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp của HĐND huyện; thông báo với cử tri về nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND huyện. Ngay từ đầu năm 2020, Thường trực HĐND huyện đã ban hành kế hoạch tiếp công dân, thông báo thời gian cụ thể, địa điểm, thành phần tiếp công dân theo từng buổi và nghiêm túc tổ chức thực hiện. Phối hợp với Tổ Đại biểu HĐND Thành phố, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện giải quyết các kiến nghị, đề nghị của công dân. Trong năm, Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp 61 lượt công dân, tiếp 12 đơn. Nội dung ý kiến, kiến nghị chủ yếu về đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư, chế độ chính sách...Các đơn thư, ý kiến của công dân đã được UBND thành phố, UBND huyện giải quyết. Thường trực HĐND huyện trong năm 2020 đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp HĐND huyện và kỳ họp cuối năm 2019 HĐND các xã, thị trấn. Tổ chức hội nghị giữa Thường trực HĐND, UBND, MTTQ đánh giá công tác phối hợp năm 2020, ký kết chương trình công tác năm 2021. Tham gia chỉ đạo các hoạt động chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII. Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với 11 đơn vị.

Những kết quả mà HĐND huyện Ba Vì đạt được trong năm qua đã góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện Ba Vì. Cùng với việc thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm còn tồn tại sẽ là bài học kinh nghiệm cho các đại biểu HĐND huyện Ba Vì trong thời gian tới thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, là cầu nối của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Với những nỗ lực, cố gắng của từng đại biểu và sự sâu sát, trách nhiệm cao của Thường trực HĐND, hoạt động của HĐND huyện trong năm 2020 tiếp tục đạt được những kết quả khả quan, nâng cao vị thế của HĐND, xứng đáng với niềm tin của cử tri huyện Ba Vì./.

Hồng Đạt

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 570
Lượt truy cập trong tuần: 27426
Lượt truy cập trong tháng: 16441
Lượt truy cập trong năm: 536062
Tổng số truy cập: 47765953

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang