HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 09, HĐND huyện Ba Vì khóa XIX tại các đơn vị bầu cử
Ngày đăng 31/05/2019 | 08:15  | Lượt xem: 8687

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 09, HĐND huyện Ba Vì khóa XIX tại các đơn vị bầu cử

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế hoạt động của HĐND. Căn cứ Thông báo số 35/TB-HĐND ngày 21/05/2019 của Thường trực HĐND huyện về nội dung, chương trình, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 09, HĐND huyện khóa XIX. Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 09, HĐND huyện khóa XIX tại các đơn vị bầu cử như sau:

I. Nội dung, trình tự tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri:

1. Chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri: Tổ đại biểu HĐND huyện, đại diện Thường trực Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn (nơi đặt địa điểm tiếp xúc cử tri).

2. Chương trình, nội dung tiếp xúc cử tri:

2.1. Đại diện Thường trực Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn chủ trì hội nghị: Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu, chương trình, nội dung và cử thư ký ghi biên bản hội nghị.

2.2.  Đại biểu HĐND huyện báo cáo với cử tri về:

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ 08 (kỳ họp bất thường ), HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thông báo dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Báo cáo tóm tắt của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo của UBND huyện về tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 07 HĐND huyện khoá XIX.

2.3. Cử tri tham gia phát biểu ý kiến (Tập trung vào những vấn đề chung của huyện và của địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện).

2.4. Lãnh đạo các xã, thị trấn, các phòng ban chuyên môn của huyện trả lời những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền.

2.5. Đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện phát biểu, tiếp thu trả lời các vấn đề cửa tri nêu; tổng hợp các kiến nghị của cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

          2.6. Đại diện Thường trực Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn phát biểu kết thúc hội nghị.

II. Thành phần:

1.  Ở huyện:

Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện; đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ban của huyện.

2. Các xã, thị trấn nơi đặt địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri:

Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể; đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã, thị trấn; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và ít nhất 50 cử tri trực tiếp lao động sản xuất.

3. Các xã thuộc khu vực bầu cử:

Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, thị trấn.

III. Thời gian và địa điểm:

 

Thời gian

Đơn vị

bầu cử

Địa điểm

tiếp xúc cử tri

TT UB MTTQ, lãnh đạo

các phòng ban của huyện

8h00, ngày 06/06/2019

(Thứ Năm)

Số 1

Nhà VH thôn 5

- xã Ba Trại

TT MTTQ huyện, Dân tộc, 

Ban QLDA

Số 2

Nhà VH thôn Ké Mới

- xã Tản Lĩnh

TT MTTQ huyện, Tài nguyên Môi trường, Quản lý đô thị

Số 3

Nhà VH thôn Chí Phú

- xã Sơn Đà

LĐTB&XH, Tài chính Kế hoạch,

 Văn phòng HĐND&UBND,

Số 4

Nhà VH thôn Cộng Hòa

- xã Thái Hòa

TT MTTQ huyện, Kinh tế,

TT Phát triển Quỹ đất.

8h00, ngày 07/06/2019

(Thứ Sáu)

Số 5

Nhà VH thôn Liên Minh

- xã ThụyAn

TT MTTQ, Thanh tra, Văn hóa thông tin

Số 6

Nhà VH thôn Vân Trai

- xã Tây Đằng

TT MTTQ huyện, Tài nguyên Môi trường, Giáo dục và Đào tạo

Số 7

Hội trường, Trụ sở HĐND&UBND

xã Phú Châu

TT MTTQ huyện, Y tế, Kinh tế

Số 8

Hội trường, Trụ sở HĐND&UBND

xã Phú Đông

TT MTTQ huyện, Nội vụ,

Văn phòng HĐND&UBND,

Số 9

Nhà VH thôn Đồng Bảng

- xã Đồng Thái

TT MTTQ huyện, Tư pháp,

Quản lý đô thị

 

* Thường trực HĐND huyện đề nghị:

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn chủ trì, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri chuẩn bị địa điểm, mời đại biểu cử tri của địa phương, cử người ghi biên bản và tổng hợp báo cáo gửi đồng chí Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện chuyển về Thường trực HĐND huyện qua Văn phòng HĐND&UBND huyện (đồng thời gửi báo cáo tổng hợp vào hòm thư: tonghop_hdndbavi@hanoi.gov.vn) trước 16h30 ngày 07/06/2019 để kịp thời tổng hợp ý kiến cử tri phục vụ kỳ họp thứ 09 HĐND huyện khóa XIX.

Ma két hội nghị tiếp xúc cử tri:

 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ

TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 09

HĐND HUYỆN KHÓA XIX

 

(Địa danh nơi tiếp xúc cử tri), ngày ...... tháng 6 năm 2019

 

- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị phương tiện, kinh phí, phục vụ tiếp xúc cử tri của HĐND huyện. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện cử các phóng viên dự và đưa tin.

 

- Đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn, căn cứ nội dung thực hiện./.

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 851
Lượt truy cập trong tuần: 18359
Lượt truy cập trong tháng: 244633
Lượt truy cập trong năm: 244633
Tổng số truy cập: 47474524

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang