HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND thành phố
Ngày đăng 18/11/2019 | 13:38  | Lượt xem: 339

Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND thành phố

Chi tiết xem tại tệp đính kèm:

- Thông báo số: 100/TB-HĐND